K čemu je energetické tělo?


        Čarodějové starého Mexika popisují lidskou bytost zjednodušeně jako jedince s živým vědomím a fyzickým a energetickým tělem. Nový člověk vznikne v matčině děloze (ženský orgán přímého napojení na životodárnou energetickou síť vesmíru), během života se vyvíjí, roste, stárne a slábne - až v okamžiku smrti se energetický obal (tvořený a udržovaný naším energetickým tělem) protrhne, naše energie unikne z těla zpět do nekonečné živé sítě, ze které přišla a fyzické tělo umírá a začíná se rozpadat. Naše vědomí, naše osobnost, tento "výbuch energie" nevydrží a rozpadne se.

        Staří čarodějové toto viděli ve stavech "zvýšeného vědomí", viděli energii jako proudící živé vibrující světlo, energetické tělo jako shluk energetických polí, proudů a vláken, tvořící okolo nás ochranný obal - cosi jako zářící světelné vejce, či kouli, přibližně na vzdálenost natažené paže od fyzického těla. Uvědomili si také, že smrt fyzického těla je nevyhnutelná, ale že pokud během svého života své energetické tělo probudí, zaktivují, posílí, vytrénují a zpevní tak, aby v něm mohlo jejich vědomí zůstat, mohou tak vykonat obdivuhodné až magické činy a stát se bytostmi na vyšší úrovni vývoje - jednoduše mohou projít evolucí a i po smrti fyzického těla pokračovat dál ...

     Snad se mnou bude souhlasit každý, když si dovolím vyjít z předpokladu, že člověk je tvor živý, vnímající, s vlastním vědomím, uvědomují si sám sebe a cítící nejrůznější vjemy a podněty svého okolí. Vnímáme toho skutečně hodně - od jemného dotyku pohlazení až po fakt, že jsme na planetě, která obíhá okolo slunce, to okolo středu galaxie a letí někam nekonečně nezměřitelným vesmírem. Něco z tohoto přílivu informací získáváme stále dokonalejšími přístroji, něco matematickými výpočty, které za nás přebírá počítačová umělá inteligence, něco cítíme a vnímáme smysly a svou energií - energií obou našich těl, fyzického a energetického.

        Nás teď zajímá, k čemu máme od narození své energetické tělo. Pro zjednodušení si jej představte jako tělo ze světelné energie, která vámi proudí, vystřeluje ven a zase se vrací, a zaměřuje se na cokoli, co je v danou chvíli objektem vaší pozornosti. To vše se děje uvnitř vás i okolo vás, intenzivně do vzdálenosti cca natažené paže, kde vaše energie vytváří cosi jako ochranný světelný / energetický obal - a dokáže se "vzdálit" i k objektu, dění, či osobě na delší vzdálenost.

        Ať už používáme zrak, hmat, intuici, sluch, empatii a pod .... stále vnímáme energii v prostoru - můžou to být odražené fotony světla od zeleného chlorofylu listí, dopadající na naši oční sítnici a měnící se na elektrické impulsy neuronů, skládající se v našem mozku jako obraz stromu - nebo stojíme u nějaké osoby na cca metr daleko, mluvíme s ní - a naše energetické tělo nám svými pocity hlásí, zda je nám energie té druhé osoby příjemná a blízká, nebo nepříjemná až stresující. Budete se chtít s touto osobou vídat, je nám s ní dobře, nebo podvědomě stavíme obrannou zeď a chceme být od ní raději co nejdál?

      Od narození nám naše energetické tělo vysílá vjemy a signály, které interpretujeme jako pocity, emoce, vize ..... a na rozdíl od našeho vědomí, díky kterému neustále obelháváme sami sebe, energetické tělo nelže - prostě to vůbec neumí. Nepředstírá, nekombinuje, nevymýšlí si, nevytváří domněnky - jen pravdivě a neustále hlásí, co cítí.

      Říká se, když chceme sebe, nebo jiné o něčem přesvědčit, tak abychom do tohoto svého úsilí "dali vše, co máme". Děláme to pomocí energetického těla. Z center energie vysíláme světelné proudy do prostoru, na osoby, které přesvědčujeme - s vysokou naléhavostí. Naše energie je směrována ven, na energetická těla ostatních - a ostatní to cítí a vědomě, či podvědomě svými energetickými těly vnímají. Když je naše naléhavost, naše energie souhlasná s jejich, nechávají se jejím dotykem zasáhnout, prolnout, přijímají nás. Když s námi nesouhlasí, staví proti naší naléhavosti zeď, štít, posilují svůj energetický obal jako ochranu proti proti proudu naší energie.

      V dnešní době na nás "naléhá" až energeticky útočí téměř každý. Každý se bojí o své "pravdy" a snaží se je přenést na každého v okolí. Hádáme se, křičíme, tlačíme, vyhrožujeme .... to vše nás stojí přespříliš energie, vynášené z našich energetických center v těle do energetického obalu okolo nás. Stavíme si štíty proti energii všech ostatních, ale tím oslabujeme sami sebe uvnitř těchto štítů. Nakonec zůstaneme slabí, nemocní, bez energie - schovaní za tlustými štíty okolo sebe, kudy už k nám nepronikne nejen jiný názor, či jiná pravda, ale ani žádná pomocná ruka, byť nabídnutá s upřímností, či láskou.

       V takovém stavu nevíme, jak a co dál, nevíme si rady, nemáme na nic sílu - jen na obviňování všeho okolního světa a všech blízkých osob, že nám nerozumí, že nás nechápou a že nám nikdo nepomůže - a v podstatě máme pravdu. Jen si nedokážeme přiznat, že jsme si to způsobili pouze a jenom my sami. Ukázkovým příkladem takových konců v dnešní realitě jsou egoističtí politici, kteří mají chvíli dost sil něco ze sebe vyzařovat a získávat pozornost, dokáží přesvědčit davy, pak už se postupně jejich charisma a síla ztrácí a víc a víc se jen brání a nakonec se uzavírají do světa svých "pravd a křivd", do svých silnostěnných bloků a štítů energetického těla .... až nakonec skončí naprosto mimo realitu a nedokáží své štíty rozbít a zorientovat se ani v prostoru, ani v čase. A nikdo nemůže za nimi, tam, kde jsou schovaní - a sami a slabí a vystrašení. Trump, Putin, Babiš .... naprosto ukázkové smutné příklady současnosti.

       Máte také podobné pocity? Bojíte se o své pravdy? Nemusíte přitom chtít vládnout světu, většinou by stačilo zvládat s dostatkem síly svůj vlastní život. Pokud se ale uzavíráme do pocitů, do emocí ublíženosti a křivdy, dáváme za vinu své neúspěchy všem ostatním, jen ne sami sobě, stěžujeme si, že nám nikdo nepomůže a sami si už pomoci jednoduše nedokážeme - tak máme slabé energetické tělo - a svou životní energii, svou sílu, rozvrstvenou do bloků okolo sebe, tam, kde je energetický obal našeho těla - a naše energie tam zůstává, hromadí se, nevrací se, "tvrdne a tuhne" a nijak nám nepomáhá.

      V tomto okamžiku máte jedinou šanci se vrátit do života - své silné štíty, své zdi, které jste okolo sebe z vlastní energie udělali - rozbít, rozdrtit, veškerou svou energii z nich uvolnit a vrátit do svých energetických center a drah. Ano, tím se odhalíte a strhnete svou obranu - a tak vás zase občas něco i silně zasáhne - i zabolí. Ale vy se stanete opět silnými a budete se moci svou energií dotýkat reality - žít a cítit plně nabitým energetickým tělem.

       Mnoho starších lidí, kteří zažili různé těžkosti, stres, bolesti a velké životní ztráty, se už tak obalili svými štíty, že je nechtějí rozbít. Nebo možná podvědomě i chtějí, ale už na to nemají žádnou sílu. Poznáte je podle toho, že už nežijí přítomností a budoucností, ale jsou "obalení" minulostí - jen vzpomínají, probírají se rodinnými fotoalby, nevzdají se jediné maličkosti se slovy "to je ale po ....... (někom blízkém), toho se nemůžu vzdát ...." a kdyby jste jim toto vše vzali, tak už nedokáží dál žít a umírají. Takovým už bohužel pomoci není.

       Je více metod, jak si vrátit energii zpět do energetických těl. Každý je jiný, někdo se nabíjí chůzí po lese, jiný cvičí jógu, další se naloží do vany s vonnou solí, jiný si jde zatancovat do tančírny, nebo s pruty rybařit k rybníku .... vybrat si metodu je jen na vás, co vám sedne a při čem se "nabijete", to je pro vás dobré. Metodu si musíte najít sami, tak že zkoušíte, objevujete ... až najdete. Ale stále je třeba mít na paměti, že metoda je "KLÍČEM" ke změně - a ta změna, to jsou ty  dveře do nového života, které potřebujete klíčem otevřít. Cvičíme Magické pohyby také proto, že je nám to příjemné, že se tím zlepšuje vitalita, fyzická síla, že nás to energeticky posiluje a omlazuje - ale hlavně protože to přeskupuje naši energii z oblastí, kde je nám k neužitku do oblastí, kde ji potřebujeme (v centrech energetického těla) - k zásadním změnám naší reality.

     Toltéckou metodou je cvičení "Magických pohybů", zejména první a zcela základní "řady Záměru" (Sestava aktivace energetického těla) - která je přímo zaměřená na uvolňování energie z prostoru našeho energetického obalu a vracení do našeho těla. Tou začínáme svůj vstup do světa Toltéckých lovců síly.