Jste had, jaguár, nebo orel?


      Věříte na astrologická znamení a výklady z nich? Já vůbec. Už jen proto, že člověk se svou vůlí může v průběhu života zcela změnit a svůj život vzít do vlastních rukou. Pak jej nemůže definovat jen to, kdy se narodil a jaké lidmi vymyšlené pohádky jsou mu podbízeny k datu jeho narození.

      Toltéčtí bojovníci předkolumbovského Mexika (včetně těch současných po celém světě), kteří loví životní sílu a používají ji k probuzení a aktivaci svého energetického těla a jeho schopností, mají zajímavější přirovnání ve vztahu k přírodě a k "mocnostem", které okolo nich v přírodě žily. Jste had, jaguár, nebo orel? Tato otázka není vztažena k datu narození, či poloze hvězd a planet (ani jedno nemá na definici vás samotných jako osobnosti sebemenší vliv), ale k tomu v jakém stádiu své existence a svého seberozvoje (možná až své sebeevoluce) právě jste.

      Každý člověk disponuje všemi schopnostmi a nástroji k tomu, aby se vyvíjel. Nikdo není méněcenný, nikdo není vyvolený, všichni jsme lidské bytosti, narozené na jedné planetě (pokud toto čtou marťani, snad prominou) a všichni máme k dispozici schopnosti a dovednosti svého fyzického i energetického těla. A cokoli s oběma svými těly provedete, nebo ne, je jen na vás, na tom, k čemu se rozhodnete a jaké činy začnete konat.

       Podle Toltéků jsme na začátku svého života všichni jako hadi. Staráme se o to nejpřízemnější, o to, co existuje v rovině materiální energie - o své osobní potřeby, o jídlo, oblečení, bydlení, léčení, o uspokojení své sebedůležitosti, touhy po obdivu a uznání, o své osobní dovednosti, znalosti a zážitky - prostě se staráme o sebe. Je to přirozené, je to to základní, co se musíme naučit jako děti, abychom na tomto světě jako dospělí přežili. Jsme jako HAD, který se plazí neustále při zemi, uspokojuje jen své vlastní potřeby, nevidí nic, než své nejbližší okolí, zem, písek, povrch, skrýš. Nevnímá nic, co je nad ním, či dál od něj. 


     To je HAD. A to jsme my, dokud se staráme jen o sebe a svůj blahobyt, své touhy a požadavky, své ego, svou sebedůležitost, svou marnivost, svůj majetek a své hmotné statky, zevnějšek svého fyzického těla a pod .... Takto žije naprostá většina lidí na planetě, je to prostě tak. Většinu z nich nikdy nenapadne stát se něčím víc, než jen dobře krmeným a spokojeným hadem.

      Občas, většinou na základě nějakého životního obratu, změny, ztráty, problému .... se někomu z "hadů" stane, že nad sebou začne přemýšlet, začne se také dívat okolo sebe a začne si klást otázky, které si dříve nekladl.

     "To, v čem jsem a co jsem, je vše, co je a čím mohu být? Nebo je toho na světě i víc? Je smysl mého života v tom, hromadit majetky, o které se stejně po mé smrti jen porvou pozůstalí? Je smyslem mého života mít plno funkcí a obdivu, když to kdykoli mohu mrknutím oka ztratit? Nebo mohu svou životní energii, zaměřenou jen na sebe, rozšířit a začít cítit a vnímat i něco víc, něco výš, něco jiného?A z hada se může stát JAGUÁR.


     OREL je bezchybným lovcem, kterého již neovládají a neřídí lidské slabosti, touhy a závislosti. OREL již není pro nikoho kořistí. Jsou vysoce nad světem lidských slabostí, pozoruje realitu z nadhledu, aniž by měl potřebu něco na světě měnit, někomu poroučet, či něco vlastnit. Naplňuje se živou energií vesmíru a tím se vyvíjí v rámci přirozených možností našeho energetického těla. Toltécký OREL neumírá tak, jako běžní lidé, jeho energie se nerozpadne, jako fyzické tělo, ale dostává možnost žít dál na vyšším stupni, jako čisté vědomí.

          Na cestě, kdy se stáváme toltéckým lovcem síly (lovcem svých slabostí a nedostatků, závislostí a energetických ztrát, které odstraňujeme ze svých každodenních realit), procházíme vývojem od HADA k JAGUÁROVI - až se možná staneme ORLEM. Ta cesta je zcela individuální, můžeme si o ní povídat, ale vše na ní musíte udělat vy sami, nikdo neudělá nic za vás. Neexistuje žádný mistr, guru, či diplomovaný trenér, který by vás vedl za ruku - je to váš boj ve vašem vlastním světě a životě. A u každého tento boj vypadá úplně jinak.

     Jediná výjimka je kolektivní - cvičení "Magických pohybů", při kterém se aktivuje, posiluje a probouzí naše energetické tělo a jeho smysly. Zde platí, že čím více lidí se účastní kolektivního cvičení, tím rychleji se dostaví účinky a tím účinnější a silnější cvičení je. Čím více, tím lépe.

      V lednu 2024 obnovuji cvičení Magických pohybů pro veřejnost. Od února v Praze formou lekcí, postupně budu přidávat celodenní a víkendové workshopy po celé ČR - budu vás v nich sestavy učit a budeme je praktikovat a čerpat z nich energii, potřebnou k cestě lovce síly.

                                                                 Jaroslav Polák

      Na rozdíl od HADA, který se většinu života jen strachuje (o sebe, své potřeby, svůj majetek, svou sebedůležitost, své ego ...), je JAGUÁR přesný a silný lovec. Může to být charismatický silný vůdce, podnikatel, politik, umělec, či náboženský prorok. JAGUÁR by mohl být skutečně silným toltékem, kdyby svou sílu a své schopnosti zaměřil na rozvoj sama sebe, svých schopností a dovedností.

       JAGUÁR už nemá strach o základní potřeby, o to, zda se nají, zda si vydělá na složenky - umí si najít vše, co potřebuje, kdykoli to potřebuje, je to lovec plný síly a dobře to ví. Většina lidí v této formě svou sílu bohužel zaměří hmotným směrem - staví velké firmy se spoustou zaměstnanců, pouští se do vysoké politiky, zakládá spolky, sekty, organizuje velké koncerty, ovládá davy lidí - prostě spadne do stále stejné pasti lidského ega, do které padali již mnozí staří toltéčtí čarodějové - do touhy ovládat lidi, ovládat svět, mít moc, bohatství, slávu .... a neuvědomují si, že vše, oč usilují, je jen iluzorní závoj z nicotného dýmu, po kterém, když se rozplyne, nezůstává nic než slabost, smutek a smrt.

        JAGUÁR je stopař, který loví své slabosti jako svou kořist, a nelítostně je loví tak dlouho, dokud je co lovit. Pak se JAGUÁR, jako bezchybný lovec, stává ORLEM.

      V této nově vytvořené skupině na Facebooku vám budu nabízet vše ke cvičení Magických pohybů - lekce, termíny, workshopy, kurzy, cvičení i výuku - také další informace, články, fotografie a videa - přidejte se do skupiny, ať vám nic neuteče :-)