Jóga světla

Pauline Willsová, Nakladatelství Metafora   www.metafora.cz    a Nakladatelství  GRADA    www.grada.cz     2019


Jóga světla

Pauline Willsová, Nakladatelství Metafora www.metafora.cz a Nakladatelství GRADA www.grada.cz 2019


      Jóga je jedním z nejstarších známých filozoficko-náboženských systémů, které v sobě kombinují duchovní rozměr a fyzickou aktivitu. Část z jejího učení přejala řada duchovních cest a náboženství. Jógové principy jsou shrnuty v osmi stupních/oddílech, které zformuloval a sepsal indický mudrc Pataňdžali. Jsou to : zákazy a příkazy, pozice, dech, odpoutání pozornosti od vnějších podnětů, koncentrace a meditace. Západ má bohužel tendenci vnímat Jógu pouze jako nástroj k udržení, nebo zlepšení fyzické kondice. Pozice, neboli ásany skutečně zlepšují a podporují fyzické zdraví, ale zdaleka nevystihují skutečnou podstatu Jógy.
      Aby mohlo docházet ke správnému působení na energetické centra těla - čakry, musí být pozice těla v ásaně přesná. Není důležité, kolikrát za sebou pozici provedeme, ale jak dlouho v ní setrváme při správném nastavení těla, dechu a soustředění na příslušnou čakru, případně čakry.
     V průběhu pětadvaceti let osobní praxe a vyučování jógy v tomto duchu jsem nejprve začala vnímat energetické linie, spojující čakry. Později jsem tyto energie začala "vidět" jako světelné trojúhelníky. Když se to přihodilo poprvé, netušila jsem, co se děje a co tyto trojúhelníky znamenají. Teprve díky meditaci o tomto prožitku a díky studiu málo známých děl jógové filozofie jsem začala chápat, že světelné trojúhelníky jsou doprovodným jevem duchovního vývoje, při kterém se čakry projasňují a otevírají. Je to vzrušující cesta. Samozřejmě se objevují i chvíle, kdy je potřeba čelit různým výzvám jak na tělesné rovině, kdy se čakry čistí a zbavují usazenin, nahromaděných v průběhu mnoha životů, tak na všech dalších úrovních bytí, do nichž se pročišťování čaker promítá.
      K nejdůležitějším čakrám, které se podílejí na vytváření světelných trojúhelníků, patří alta major. Je situovaná v místě, kde krční páteř vstupuje do lebky. Někdy se jí také říká "ústa bohyně", neboť tímto místem je do těla přiváděna prána, která mu dodává energii a udržije ho při životě. Traduje se, že osvícené bytosti mohou žít řadu let bez jídla a bez vody a že jejich fyzické tělo je vyživováno energií, vstupující do těla čakrou alta major. Když se světelné trojúhelníky začínají formovat, mohou být v těle zpočátku pociťovány jako horké, nebo vnímány jako určité chvění, nebo brnění. Vidět je vnitřním zrakem je možné díky vytrvalé praxi ve spojení s meditací. Věřím, že jsme bytostmi světla a že tyto trojúhelníky umocňují světlo našeho skutečného bytí.
     Více a více lidí věří, že epocha, jíž nyní Země prochází, je dobou, kdy naše planeta a všechny živé bytosti, které na ní žijí, mají možnost udělat kvantový skok a přejít z trojrozměrného světa do čtyř a pětirozměrného. Aby tento proces proběhl, musí dojít k rozrušení starých struktur a musí se vytvořit způsob pro nový způsob života a bytí. Věřím, že světelné trojúhelníky, zformované v našich tělech jsou součástí tohoto transformačního procesu, který zvyšuje frekvenci, na níž každý z nás rezonuje a připravuje nás na kvantový skok.
      Kdo chce se světelnými trojúhelníky pracovat, musí počítat s tím, že se objeví překážky - a musí být ochoten ke změnám ve svém životě. Pokud jste na to připraveni, mohou světelné trojúhelníky začít vytvářet vaše vlastní vnitřní světlo a dovést vás do stavu osvícení.

Další zajímavá a doporučená videa z originální autorské produkce NET-TV Mozaika EU :