Jeseník


     Jeseník (do roku 1947 Frývaldov, německy Freiwaldau) je slezské lázeňské město v Olomouckém kraji, 71 km severně od Olomouce na soutoku Bělé a Staříče. Žije zde skoro 12 tisíc obyvatel. Je největším městem v české části historického území nisského knížectví.

starší video z archivu TV Mozaika - omluvte sníženou kvalitu kopie, originál byl již smazán

     Lázně Jeseník, nebo spíše Priessnitzovy léčebné lázně, jsou lázně nacházející se na severozápadním okraji města Jeseník, do roku 1948 šlo o osadu města s názvem Gräfenberk (něm. Gräfenberg). Od 19. století jsou lázně navštěvovány hojným počtem návštěvníků, ať už pacientů, rekreantů nebo těch, kteří se zajímají o jejich bohatou historii. V současné době je to ročně kolem dvanácti tisíc hostů. Vyvinula se a stále se zde praktikuje vodoléčba (která je proslavila po celém světě) jako primární metoda léčení, spojena s klidem a nenáročným tělesným pohybem jako jsou procházky po okolí plného především horské přírody Rychlebských hor. Jejich zakladatelem je Vincenz Priessnitz - "Vodní doktor".