Jasná mysl

dr. Mike Dow,  nakladatelství BizBooks, Albatros média a.s.  2017


nakladatelství BizBooks, Albatros média a.s. 2017

www.albatrosmedia.cz      www.bizbook.cz

recenze zveřejněna 31. ledna 2017

     Kniha přichází s revolučním třítýdenním programem, jehož pomocí změny stravy a některých návyků opět nastartuje váš mozek. Pomůže obnovit tři nejdůležitější chemické látky, související s mozkem (serotonin, dopamin a kortizol) a vy začnete opět myslet jasněji, zvládnete se učit rychleji, vaše paměť se probere a zaplaví vás vlna kreativity, následovaná přílivem optimismu, klidu a vnitřní rovnováhy.  Vyzkoušejte malé, ale zásadní změny, co proberou váš mozek a zapůsobí preventivně proti mozkovým chorobám!

.................

     Jaký má Monica problém, mi bylo jasné už 90 sekund poté, co vešla do mých dveří. Když usedla naproti mně, položila na stůl zapnutý přístroj BlackBerry, kde kontrolovala pracovní e-maily, a iPhone, aby mohla telonovat a číst textové zprávy. Vzhledem ke své vedoucí funkci v jednom vydavatelství a roli matky byla neustále na příjmu. Jinak to prostě nešlo. Neustále vyhlížela naléhavý hovor, e-mail, nebo textovou zprávu. Neustálé pípání ve skutečnosti neohlašovalo nouzovou situaci, ale zpravidla připomínalo schůzky, které organizovala její sekretářka, žádosti o schválení tiskových zpráv a zprávy o kritických ohlasech na šaty, které měla klientka na sobě při včerejším udělování cen. ..... Když mi Monica popisovala, jak ji stresuje snaha zvládat nároky manželství, mateřství i náročné práce, rozplakala se při vzpomínce, jak si její devítiletá dcera vzdychla a prohlásila : "Mami, když s tebou mluvím, nikdy se na mne nedíváš. Svou práci máš raději než mě."

............

     Miliony lidí bojují s novou epidemií, napadající naše mozky. Někteří ji nazývají ADHD, rozptyl mozku, nebo mozková mlha. A jiní prostě jenom tvrdí, že se nedokážou soustředit, jsou přepracovaní, anebo se necítí ve své kůži. Dobrá zpráva - existuje řešení!