Jak začít cvičit Magické pohyby


      Ačkoli to na první pohled vypadá, že pravidelné cvičení Magických pohybů (gesta, cviky a rituály čarodějů starých civilizací Mexika) do našeho energetického těla stahuje novou - další - energii odněkud z prostoru, či vesmíru - není to tak. Magické pohyby, nebo jejich modernější verze "Tensegrita" Carlose Castanedy - nečarují další energii odjinud, ale především uvolňují naší vázanou energii, mění ji ve volnou a překupují ji do našich energetických center.

       Toltékové (čarodějové, šamani, bojovníci, lovci síly ....) vycházejí z předpokladu, že každá vědomá a samostatná bytost (tedy nejen člověk, ale i zvíře, rostlina - cokoli živé) dostane při svém zrodu určitou dávku své vnitřní energie (životní síly), se kterou žije a hospodaří.

       A tak, když v realitě svého každodenního života člověk energii vydává (pracuje, studuje, běhá, mluví, léčí se, miluje, tvoří, brání se a pod ...) a jindy zas energii přijímá (spí, odpočívá, relaxuje, medituje, cvičí a pod ...), tak se tato energie  neztrácí někam zcela pryč a nepřichází nějaká nová, jiná odjinud, ale je to stále naše vlastní energie, uložená v centrech a drahách našeho energetického těla. Je neustále vypuzována každodenní aktivitou a činností ven, kde v podobě proudů a paprsků vytváří (velmi zjednodušeně řečenoochranný a kontaktní energetický obal (přibližně na délku naší natažené paže) - a ta samá naše energie se vrací při odpočinku a relaxaci dovnitř energetického těla, do center a drah, kde je uložená od narození.

       Takto by se to mělo dít u zdravého člověka s dobrou energetickou bilancí a s potřebnou zásobou volné energie pro zvládnutí i nečekaných situací mimo běžné každodenní rutiny. Výdaje se rovnají příjmům, když se unaví a vyčerpá, tak dostatečně odpočívá a nabírá síly, nikdy se nenechá vyčerpat "nadoraz", vždy má v rezervě dost síly, aby zvládl i nečekané.

       U naprosté většiny současníků ale převládají požadavky na výdej energie nad příjmy. Stresujeme se, nabíráme si všeho dvakrát více, než se dá unést, nic nestíháme, neodpočíváme, honíme se úplně za vším, podléháme reklamě, necháváme si na sebe naházet nechtěné povinnosti a neužitečné závazky .... a kdyby to šlo, žili bychom na stále větší a větší dluh - naštěstí to u energetického těla nejde tak, jako u vaší peněženky. My prostě jen neustále ubíráme volnou energii a přeměňujeme ji kousek po kousku na vázanou, navíc svou energií vysloveně plýtváme a používáme ji i na činnosti vysloveně zbytečné až škodlivé. K tomu nerespektujeme potřebu těla se opětovně nabíjet - tedy relaxovat, odpočívat, dělat činnosti, u kterých se použitá energie vrací zvenčí zpět do center v těle.

       U každého je to různé, ale každý z nás, i když někdo dřív, někdo později, dojde na dno svých sil, kdy je jeho veškerá energie jednak vázána v každodenních rutinách, závazcích, povinnostech, dluzích a starostech a jednak je všechna umístěna vně našeho energetického těla - a tedy vytvořila silnou a neprostupnou kůru v prostoru obalu energetického těla. Máme svou veškerou životní energii okolo sebe na dosah ruky, ale uvnitř umíráme na naprosté vybití energetických baterií. Paradox této doby. Zdánlivě jsme bohatí a máme toho okolo sebe víc, než kdykoli v historii, ale uvnitř jsme prázdní, vyčerpaní, oslabení a nemocní.

       Když začínáme s praktikováním "Magických pohybů", tak se učíme první velkou sestavu "Záměru", neboli "Sestavu pro aktivaci energetického těla". V terminologii Toltéků je "Záměr" onou neosobní živou silou, všepřítomnou v celém vesmíru, sítí živého a vibrujícího světla, ze kterého se rodíme a do kterého se po smrti fyzického těla vracíme.

       Sestava Záměru aktivuje, uvolňuje, víří a oživuje naši dlouhodobě vydávanou vnitřní energii, kterou jsme nevraceli zpátky a která se den za dnem usazovala v prostoru energetického obalu. Při cvičení pracujeme i s vizualizací, takže si představujeme energetický obal velmi zjednodušeně jako "bublinu" okolo sebe, na jejíž vnitřní stěně se naše energie usazuje v nánosech, až vytvoří cosi jako "kůru" (něco jako bílý vnitřek pod slupkou grapefruitu), ve které nám ulpěla velká část naší vnitřní energie. My oslabujeme naše vnitřní tělo a naše síla okolo nás současně staví tlustou zeď (hradbu, štít ...), přes kterou k nám nepronikne pomoc nikoho jiného. Znáte určitě spoustu takových lidí. Nestíhají, neustále naříkají, že je toho na ně moc, padají pod "tíhu světa", ale nabízené ruce neustále odstrkávají a před zájmem se schovávají a utíkají do sebe - za své silné hradby, kde se sami a slabí cítí bezpeční. 

        Sestava Záměru usazenou energii rozvíří a vrací do našeho energetického těla - s tímto záměrem ji cvičíme. Působí velmi silně, i když ji cvičíme sami, nebo třeba ve dvou, ale samozřejmě čím větší je cvičící skupina, tím větší vznikne skupinové energetické pole a tím větší a rychlejší účinek cvičení Magických pohybů této sestavy vyvoláme.

       Jaké má sestava konkrétní pohyby, jak se cvičí, jaká je vizualizace - to vše se dozvíte z videonávodů na příslušné stránce tohoto webu. 

       Tady chci ale upozornit, že i celá sestava je především "nástroj" k dosažení pokroků na vědomé cestě Toltéka, bojovníka - lovce síly. A stejně důležité, jako nástroj znát a používat, je vědět a pochopit, k čemu konkrétně slouží.

        Už jsem v předchozích textech varoval, že pokud začneme cvičit "Magické pohyby" pro nabrání a přeskupení své vnitřní energie v situaci, kdy ji ztrácíme v nějakých opakujících se negativních a krizových situacích - tak vlastně vléváme novou energii do děr našeho energetického těla, kudy bude jen bez užitku odtékat a naopak jen zesílí naše stresy, bolesti, strasti a problémy, se kterými bojujeme.

        Proto jako Toltéci trpělivě a vědomě používáme navrácenou energii (cvičením Magických pohybů) k uzavírání těchto trhlin a děr v energetickém těle - tedy veškerou obnovenou a získanou sílu nejprve použijeme promyšleně a rozumně k vyřešení svých problémů, odstranění příčin svých stresů, k vyléčení svých nemocí, k přesunu z míst, vztahů a situací, které nás oslabují a vysávají z nás energii. 

       A takto postupujeme tak dlouho, dokud se nezbavíme všeho, co je v našem životě negativní, oslabující - a teprve poté můžeme další cvičení a jiné praktiky Toltéků zaměřit na naplňování energetického těla živou energií a tím k probouzení jeho smyslů a schopností, které máme vrozené - jen nemáme sílu je používat.