Jak zabít civilizaci

Benjamin Kuras, Nakladatelství Eminent 2015


     O Vánocích 2010 Evropská komise rozesílala karty, v nichž bylo slovo "Vánoce" poprvé nahrazeno neutrálním "sezonním pozdravem", anglicky "Season´s Greetings". Na rok 2011 vydala v několika stech tisících výtisků kalendář, v němž je 25. prosinec všedním dnem. Uvedla v něm všechny svátky islámské, indické a čínské - a opatrně, aby nebyla náhodou nařčena z antisemitismu, i židovské. Vánoce přestaly jako specificky evropský svátek existovat. Evropská Unie tím dala oficiálně najevo, že území pod svojí správou přestala pokládat za součást západní civilizace, v níž jsou Vánoce stěžejním svátkem nejen věřících křesťanů, nýbrž i těch nejzavilejších ateistů. Vydavatelé dodatečně na vysvětlenou uvedli, že to nebylo záměrné, nýbrž že na Vánoce prostě zapomněli. Zda jim to věřit nebo ne, je lhostejné. Zapomínání je počátek zatmění. Jak jsme k němu dospěli?

      První verze této knihy vznikala na samém počátku 21. století. Tehdy začal pád západní civilizace nabírat do té doby nepředstavitelné tempo. To se ovšem neustále zrychluje, a tak se ani nedbalý a povrchní sledovatel už nemůže ubránit obavám, že se v Evropě schyluje k politické, kulturní, duchovní a fyzické katastrofě kataklyzmatických rozměrů, srovnatelné s pádem západní Římské říše a o tisíc let později východní Byzance, které ve svých miléniích tvořily vrcholy civilizačních snah lidstva.

      U obou zaniklých civilizací přispěl k jejich pdu pod vnějšími útoky také vnitřní kulturní, morální a politický kolaps. Ten dnes probíhá téměř podle stejné šablony v obou dědických civilizacích, jimiž jsou Západ a Rusko. Po pádu komunismu se u nich očekávalo sblížení, místo něhož se opět dostávají do nesmyslného konfliktu, který odvádí pozornost jich i celého světa od ohrožení společných hodnot a oslabuje jejich schopnost sebeobrany. Jak západní svět, tak i současné Ruskojsou postiženy akutní ztrátou pudu sebezáchovy a náměsíčnou hypnózou, které podle všeho neodvratně směřuje k pasivní a masivní sebevraždě. Tato knížka se v rozšířeném pohledu pokouší probudit všechny, jimž na přežití civilizace záleží a přimět je k přemýšlení, jak jejímu zániku zabránit. Pokud je to ještě možné.

Nakladatelství Eminent 2015

 www.eminent.cz