Jak se připravit na požár (a jak jej přežít)

Aneb : Předcházení problémům je vždy tou nejlepší variantou jejich řešení.


     PREVENCE před následky požáru

     U většiny shořelých domů, vyhořelých bytů, či kanceláří, skladů a dílen si příliš pozdě vzpomeneme, že únikové dveře měly zrezlý zámek a klíč někdo už před rokem ztratil, že nic z toho, co bylo uvnitř, nemáme nafocené, natož pojištěné, že hasící přístoj roky neprošel kontrolou a je prázdný, že ten podezřelý praskot a jiskření ve staré elektrické zásuvce mělo být varování a že dovolit kamarádovi na návštěvě, aby si dal k posteli lahev whisky a popelník a v noci kouřit, byla parádní blbost. Co tedy můžeme udělat teď, abychom požárům předešli, nebo alespoň minimalizovali následky?

 1. Předcházení problémům je vždy tou nejlepší variantou jejich řešení. Mějte přehled o slabých místech vašich domovů, domů, dílen, kanceláří, či podnikatelských provozoven. Většina požárů má původ v zastaralé elektroinstalaci a zkratech elektrospotřebičů, neopatrnosti v zacházení s otevřeným ohněm, tedy i svíčkami, zápalkami, prskavkami ... , v nedbalosti při vaření, ve špatném technickém stavu kotlů, kamen, či komínů a pod .... Předvídejte a přemýšlejte, mějte své věci pod kontrolou, dodržujte revize, odstraňujte hořlavé předměty a materiály z rizikových míst, nebuďte zbytečně laxní tam, kde je to nebezpečné - pro začátek.
 2. Zvažte, zda a co si pojistíte na následky požáru. Podnikatelská dílna, kde jsou například stroje, nebo materiál v hodnotě milionů korun určitě bude potřebovat pojistit, u kůlny se starým zahradnickým nářadím by asi pojištění bylo vyšší, než hodnota celé kůlny se vším uvnitř - nicméně až moc lidí roní po požáru hořké slzy, že přišli o všechno a nebyli vůbec pojištěni - a to už je samozřejmě pozdě.
 3. Všechny cenné věci si nafoťte jak v detailu, tak i v celkovém pohledu. Dnes si můžete kdekoli v elektru či fototechnice (i v bazarech) koupit malý kompaktní fotoaparát za pár stovek a zaplnit paměťovou kartu fotografiemi všeho, co máte doma. Hlavně cenné předměty, starožitnosti, šperky, elektroniku a pod .... Bude to neocenitelné nejen při zničení požárem, povodní nebo vichřicí, ale i při vykradení.
 4. Důležité dokumenty, smlouvy, doklady, kupní paragony .... tiskárna se skenerem k počítači dnes stojí sotva tisícikorunu a oskenovat vše důležité, uložit to na paměťovou kartu a tu uschovat mimo dům (nejlépe u příbuzných, v práci, kanceláři ...) zabere jen pár hodin času. A když vyhoříte a vše důležité, co bylo na papíře, lehne popelem, máte s touto kartou o tisíc starostí méně.
 5. Vytvořte si aktivní prostředky k hašení požáru. Kupte si domů pár ručních hasicích přístrojů. Udělejte si ve skladu, či dílně pohotovostní rozvod vody - třeba zahradní hadicí na samostatném kohoutku u východu - pár stokorun investice a možná zachráníte miliony.
 6. Dejte si trochu času k tomu, si sednout a zauvažovat, co kdyby .... ve vašem domě začalo hořet. Ze všech pokojů a místností se dá bezpečně uniknout? Pokud ne, co se dá učinit pro to, abyste uniknout mohli? Když hoří vyšší patra většího domu, lidi by dali ne půl, ale celé království za pár metrů obyčeného lana, po kterém by se mohli spustit z okna, či balkonu - ale nemají po ruce vůbec nic. Někdy by jen stačilo přelézt z jednoho balkonu na druhý, nebo se spustit o jedno patro níž - do bytu souseda. Pokud jste v zadní části svého skladu, dílny, prodejny .... a u vchodu začne hořet - víte, kudy uniknout, máte únikové východy? Jdou otevírat, jsou u nich klíče, nejsou zataraseny zevnitř, nebo zvenku? Většina běžně neotvíraných dveří a oken vás v nouzi zradí, jsou zrezlé zámky, den před tím řemeslníci před únikové dveře složili haldu písku, ve zmatku a kouři se nedostanete do kanceláře pro klíče, nebo se už dávno ztratily ... To vše pak ve vteřinách rozhoduje o vašem životě.
 7. Pamatujte si důležité telefonní linky, nebo si je uložte do paměti telefonu :  Hasiči (150), Policie (158), Záchranná služba (155), jednotná evropská krizová linka tísňového volání (112). Pokud jste při požáru v časové tísni, zavolejte na jakékoli jedno z těchto čísel - dále si již všichni vaše volání a informace mezi sebou předají automaticky.

Co hoří jak a čím se to hasí :

Požár třídy "A" - pevné látky většinou organického původu (papír, dřevo, textil ...) - voda, pěna, sníh, prášek

třída "B" - kapaliny a látky přecházející do kapalin (barvy, nafta, tuky, dehet, vosky ...) - pěna, sníh, prášek

třída "C" - plyny (acetylen, vodík, metan, propan ...)  prášek, sníh

třída "D" - lehké kovy, alkalické kovy (hořčík, slitiny hliníku, lithium, sodík, draslík ...) - spec. upravený prášek

třída "E" - jedlé oleje a tuky (tuky na smažení) - pěnový přístroj na jedlé tuky

Dále :

 • Elektrická zařízení pod proudem nikdy nehasíme vodou, ale jen práškovým, sněhovým, nebo halotronovým hasícím přístrojem
 • Venku haste vždy po směru větru (pozor na prostory s průvanem, jako chodby a pod ...) a oheň na ploše haste vždy od okraje plochy směrem ke středu.

CO DĚLAT KDYŽ ... začíná hořet uvnitř místnosti, objektu, domu ...


 1. Pokud hořet teprve začíná (chytne vám vánoční stromeček, začínají od svíčky nebo cigarety hořet záclony, zapomenete na smažení řízků v kuchyni a "blafne" olej na pánvi, je zkrat v elektrice a hoří zásuvka, nebo elektrický spotřebič) ... nepropadejte bezhlavé panice, neutíkejte s povykováním pryč, neztrácejte čas s tím hned volat na Policii, nebo Hasiče, ale snažte se zárodek požáru uhasit sami. Ne vše je třeba polévat kýbly vody (určitě ne nic, co je pod elektrickým proudem), někdy je lepší popadnout deku nebo přehoz z gauče a malý požár udusit. Určitě chraňte svou rodinu, děti, jejich zdraví a života jsou daleko důležitější, než jakýkoli majetek.
 2. Menší uzavřené prostory provětrávejte až po uhašení požáru, čerstvý vzduch přináší nový kyslík a doutnající místo se tak může nečekaně rychle a silně rozhořet znovu.
 3. Pokud vám oheň přerůstá přes hlavu, nebo nevíte, co a kde začalo hořet a valí se k vám štiplavý dým a plameny, tak se už nesnažte něco hasit, vyveďte všechny lidi do bezpečí ven a co nejrychleji volejte Hasiče  (150), Policii (158) a případně záchrannou zdravotnickou službu, je-li někdo popálen, zraněn, či se nadýchal kouře (155). Pokud si nevzpomenete na tato čísla, nebo je nemáte v mobilu, pamatujte si alespoň linku 112, což je jednotné evropské číslo tísňového volání. V tomto okamžiku se hodí mít u východu po ruce nouzové evakuační zavazadlo - rozhodně se do bytu, či domu, kde už naplno hoří, pro nic nevracejte, i kdyby to bylo sebehodnotnější - jde vám už opravdu o život.
 4. Snažte se před útěkem z hořícího objektu (nebo během útěku) varovat všechny další lidi (v činžovním domě, paneláku a pod ...) hlasitým voláním "Hoří!!!", nebo bouchejte něčím pevným, nejlépe kovovým (kladivo, kleště, pánev, montážní klíč ...) na trubky ústředního topení, které vede celým domem ... 
 5. Pokud víte jak a kde, uzavřete přívody především plynu - rozhodně nezavírejte přívody vody a co se týče elektřiny, tak dle situace - ve vlastním domě, kde už nikdo uvnitř není, tak ano, v činžovním domě, který je ještě plný nájemníků na útěku, ne, protože byste jim tak zhasli světla v bytech a na chodbách, vypnuli výtahy a pod ....

 6. Pokud jsou v objektu skladovány jakékoli nebezpečné, výbušné a hořlavé látky a víte o tom (například sklady barev a laků, stlačených plynových lahví, aerosolových natlakovaných nádob ....), neprodleně to oznamte zasahujícím Hasičům a Policii. Stejně tak je informujte i o pohřešovaných osobách, které by se ještě mohly v objektu nalézat, i když si tím nejste úplně jistí.

Co dělat, když ... se nemůžete dostat z hořícího prostoru ven


 1. Zásada číslo jedna - nepanikařte a myslete. Možná najdete řešení, ale s panikařící hlavou spíše ztratíte vlastní život. Co potřebujete a nemůžete? Je mezi vámi a venkovními dveřmi na ulici jen chodba plná kouře a rozhořívajících se plamenů? Můžete si do vody namočit nějakou deku, přehoz, bundu, dát si ji přes tělo, hlavu, šátkem, nebo tričkem zakrýt ústa a nos a proběhnout to? Udělejte to rychle. (nepoužívete ale látky z umělých vláken, jako jsou záclony, ubrusy, nebo spacáky, některé bundy .... umělá vlákna se taví a i při hoření se k vám přilepí a způsobí hluboké popáleniny, navíc se z nich uvolňují jedovaté zplodiny, kterých není dobré se nadýchat).
 2. Hoří za zavřenýma dveřma? Opatrně vyzkoušejte, zda už jsou dveře horké, nebo je horká kovová klika (to znamená, že v místnosti za dveřmi už naplno hoří), pokud můžete, proběhněte místností a utíkejte k východu na ulici. Pokud nemůžete, držte se při zemi (kouř stoupá vzhůru ke stropu), u pootevřeného okna, na balkoně (zavřete za sebou) .... a zkuste na sebe upoutat pozornost lidí venku - křičte, vyvěste nějakou látku , nebo s ní mávejte, tlučte něčím do trubek ústředního topení a pod ..... Pokud se ještě dostanete k vodě (kuchyň, koupelna ...) namočte pořádně vše, co můžete, koberce, gauč, závěsy, polévejte i dveře, za kterými hoří .... ucpěte otvory, kterými k vám jde kouř, vytvořte si prostor, do kterého se můžete schovat - hrajete o čas, než se k vám dostane záchrana, někdy rozhodne i zdánlivá maličkost, nebo pár minut navíc. Pokud máte okna v přízemí, nebo prvním patře, zvažte variantu vyskočit z okna i za cenu rizika menšího úrazu.
 3. Pokud nejste sami, ale musíte pomoci rodině, nepohyblivému nemocnému, malým dětem a pod ... snažte se předejít jejich panickému chování a udržet je pod kontrolou, umístěte je do nejbezpečnější části bytu, či pokoje, doneste jim namočené ručníky, či jiné kusy látky, přes kterou se jim bude lépe dýchat, vytvořte mezi nimi a ohněm barikádu z nábytku politého vodou a pod ... Nikdy se nevzdávejte předčasně, vždy přemýšlejte, co ještě můžete pro své a jejich přežití udělat. Chraňte životy, nikoli majetek. Pokud máte k dispozici silnější pruhy látek, nebo lano, spouštějte děti a starší členy domácnosti z oken (v nižších patrech) ven, sami to nezvládnou. Trup jim třeba obalte peřinou a přes ní uvažte lano, které ukotvíte na radiátoru a pod .... Pokud se rozhodnete s nimi proběhnout prostorami, kde je plno dýmu a kde jsou plameny, obalte je do ssavého oblečení, dek, prostěradel, nejlépe z přírodního materiálu .... polejte je vodou a veďte je, mějte je pod kontrolou - děti i staří lidé nezvládnou sami totéž, co silný dospělý muž, nebo žena. Pozor na nadýchání se kouře a splodin, i několik nadechnutí jedovatého kouře vás může zbavit vědomí!
 4. Pokud musíte vydržet v prostoru, kam se již dostávají plameny (byt ve vyšších patrech a pod...), zkuste alespoň vyházet rychle z okna vše, co hoří a z čeho nemůžete udělat barikádu třeba v koutě místnosti. Vyházejte vše plastové (třeba dětské hračky a pod ...), jejichž kouř a splodiny jsou obvykle jedovaté.

Co dělat když ... jste se dostali z požáru ven


 1. Dostaňte svou rodinu (děti, staré lidi, zaměstnance, sousedy ....) co nejrychleji do klidu a bezpečí, do tepla. Zabezpečte lékařskou pomoc každému, kdo se nadýchal kouře, projevuje nějaké bolesti, nebo se psychicky hroutí. Sami vyčkejte příjezdu hasičů.
 2. V noci ve větším domě, paneláku, hořícím hotelu ... ještě mohou být spící, nebo vyděšení, zmatení, staří lidé (po noční oslavě, s prášky na spaní, "špunty" v uších, nemocní pod vlivem léků ....) Zkuste v takovém případě vyvolat hluk například troubením svého auta, spuštěním alarmu u vchodu a pod ... Sami se už ale do plně hořícího objektu nevydávejte, nemuseli byste to přežít. Domácí zvířata zachraňujte jen tehdy, pokud to neznamená extrémní nebezpečí pro vás, lidi mají vždy přednost.
 3. Nebezpečné může být i okolí hořícího domu, ve kterém může kdykoli něco explodovat (např. plyn), ze kterého mohou i do větší vzdálenosti padat kusy skla, hořících předmětů, hroutícího se zdiva, části střechy a pod .... ihned odveďte všechny, včetně sebe, do opravdu bezpečné vzdálenosti a do příjezdu záchranných složek všechny udržte pohromadě.
 4. Spolupracujte se záchrannými složkami státu (Hasiči, Policie, Záchranná služba) a poslouchejte jejich příkazy. Nesnažte se do hořícího domu, bytu ... pro něco vracet. Pokud to jde, pořiďte si pro pojišťovnu vlastní fotografie toho, jak to vypadalo při a po uhašení požáru - nepřekážejte ale přitom hasičům.
 5. Pokud máte v rukou připravené evakuační zavazadlo a víte, kam se uchýlit, jste z nejhoršího venku. Pokud musíte zůstat na místě, pošlete alespoň do bezpečí, klidu a tepla rodinu, děti, nemocné a starší členy domácnosti.
 6. U nikoho nepodceňute ani drobná zranění, popáleniny, odřeniny, tržné a řezné rány a jiné bolesti, každého i sebe nechte prohlédnout zdravotníky - i v malé ráně, či popálenině může být nepříjemná infekce, či jiný skrytý problém, i za malou bolestí v těle se může skrývat vážné vnitřní zranění, krvácení a pod ... Nenechte nikoho si hrát "na hrdinu", to není na místě.
 7. Pokud jste pojištění, kontaktujte co nejdříve pracovníka dané pojišťovny. Do vyhořelého objektu nevstupujte, dokud vám to Hasiči, Policie, statik a pod ... nedovolí. Pokud je to potřeba, obvolejte zaměstnance, rodinu a nedovolte ani nikomu jinému ne místě požáru něco dělat, řešit, či hledat, dokud to není úplně bezpečné.
 8. Pokud čekáte na příjezd hasičů a máte všechny členy rodiny již venku a v bezpečí, můžete jim ještě pomoci vyklizením a uvolněním prostoru před hořícím objektem - odjedete například dál se zaparkovanými auty, odklidíte kontejnery a popelnice se smetím, které překážejí v přístupu a pod....

Co dělat když ... vyběhnete z hořícího objektu a hoří na vás oblečení


 1. V takovém případě je chování stejné, jako když vaše oblečení chytne například od ohně v přírodě, od táboráku v lese a pod ... Nejlepší řešení (pokud nemůžete hořící oblečení ze sebe bleskově sundat) je vrhnout se na zem a válením se po zemi, trávě a pod ... oblečení uhasit. Velký pozor si dávejte na veškerá umělá vlákna, jsou případy, kdy táborníci v přírodě usnuli u ohniště v umělohmotných spacácích, které chytli a hořící vlákno se pak přilepí na kůži a propaluje se až do masa ... je to velmi bolestivé, nebezpečné a zůstávají velké plošné jizvy (pokud to vůbec přežijete).
 2. Je-li taková příležitost, skočte do nádrže s vodou (mělký bazén, jezírko, blízký potok ....) ale opět nikoli bezhlavě - v šoku, zraněni, v hluboké studené vodě a v nasáklém těžkém oblečení se můžete stejně dobře utopit, jako předtím uhořet.
 3. Pokud vidíte někoho, kdo hoří, vyběhnout v panice z hořícího objektu, nenechte jej běžet dál, ale pomožte mu lehnout na zem a uduste plameny třeba vlastním oblečením. Je li popálen, zraněn, či v šoku, hned volejte Záchrannou službu (155) a zůstaňte u něj až do jejího příjezdu.

Co dělat když ... začne za jízdy hořet automobil


 1. Jakmile v jedoucím automobilu ucítíte kouř, pach spáleniny, či odkudkoli začne probleskovat oheň, okamžitě (ale bezpečně) auto zastavte (u krajnice, na odpočívadle, parkovišti, nebo prázdného chodníku - nezaparkujte ho hlavně mezi další hustě parkující auta, na které se oheň snadno přenese), nezapomeňte vyndat klíče ze zapalování a opusťe jej.
 2. Nejprve se postarejte o lidi v autě, všichni bezpečně vystoupí (pozor při otevírání dveří auto do vozovky, ať nevyskočíte přímo pod jedoucí další auto) a odejdou na bezpečné místo, kde je neohrozí ani případné vzplanutí vašeho auta, ani ostatní doprava. Auto s nádrží pohonných hmot může i vybouchnout, nebo vzplanout tak intenzivně, že celé shoří během několika málo minut.
 3. Pokud můžete a máte čím (hasící přístroj, deka, bunda a pod ...), zkuste oheň lokalizovat a uhasit. Opatrně při otevírání kapoty motoru, dalších dveří, kufru .... jak do uzavřeného prostoru vpustíte vzduch (komínový efekt), může se velmi rychle oheň zvětšit a spálit vás.
 4. Pokud požár auta vlastními silami nezvládnete, ihned volejte Hasiče (150), Policii (158), pokud je někdo popálen, či zraněn, tak Záchrannou službu (155). Hasiče informujte již do telefonu, pokud máte třeba v kufru kanystry s benzínem, nějaké jiné chemické, hořlavé, či výbušné látky, zbraně a pod .... nebo že jde o elektromobil, nebo pohon na LPG plyn.

Doporučená videa z originální produkce NET-TV Mozaika - přihlašte si odběr našich dvou You Tube kanálů :