Jak se přihlásit - jak zaplatit - storno režim


V roce 2020 připravíme velmi pečlivě program na dva termíny v době letních prázdnin :


6. - 9. červenec 2020 (pondělí - čtvrtek)    

a  

17. - 20. srpen 2020  (pondělí - čtvrtek)


     Každý termín je připraven pro účast max. 20 dětí ve věku od min. 12 do max 18 let (včetně) - chlapce i dívky. Neváhejte proto s rezervací termínu, dokud jsou volná místa. Rezervaci lze provést formou mailové přihlášky na mailovou adresu : kurzy@mozaikatv.cz  Napište nám mail, ve kterém bude uvedeno :

  1. jméno a příjmení dítěte a jeho věk
  2. jméno a příjmení odpovědného zástupce (rodiče) a kontakty na něj (mail a telefon)
  3. na jaký termín dítě přihlašujete (červenec, nebo srpen)
  4. cokoli, co bychom měli předem vědět (diety, léky, nemoci, omezení a pod ...)

      V odpovědi na tento váš mail vám odešleme formulář přihlášky a číslo bankovního účtu pro úhradu závazné zálohy 1.000,- Kč/dítě. Touto zálohou si zarezervujete jedno z dvaceti míst na červencovém, nebo srpnovém termínu.

      Zbytek ceny (1.400,- Kč) doplatíte kdykoli - dle vlastní volby - nejpozději 20 kalendářních dnů před termínem akce, stejně tak nejpozději do tohoto termínu dodáte písemnou přihlášku a prohlášení o zdravotní nezávadnosti přihlášeného dítěte.

STORNO režim : 

     My samozřejmě rozumíme situacím, kdy se nečekaně něco změní, dítě vážně onemocní a pod ... (s pořádáním podobných akcí má hlavní lektor celoživotní zkušenosti). Na druhou stranu začíná být v posledních letech nepříjemným zvykem se někam závazně přihlásit a na poslední chvíli si to rozmyslet a odhlásit se, nebo ani nedat vědět a nezúčastnit se. Když pak počítáme s dvaceti dětmi a dalších dvacet musíme z důvodu naplněnosti odmítnout - a dva dny před akcí se nám polovina odhlásí dětí (protože se jim třeba najednou nechce), tak to dost neférově odnášíme.  Proto stabilně platí tyto storno podmínky, které jsou kompromisem pro obě strany :

      Při přihlášení uhradíte závaznou zálohu 1.000,- Kč - tím si trvale blokujte v konkrétním termínu jedno místo. Pokud se dříve, než 20 kalendářních dnů před akcí rozhodnete, že se vaše dítě nezúčastní, zálohu vám nevrátíme, ale umožníme vám vaše zablokované místo přenechat za plnou cenu jinému dítěti (můžete jej sami prodat někomu známému, nebo jej prodáme my - uděláme si seznam náhradních zájemců. Je ale jasné, že málokdo bude čekat až do začátku prázdnin, to už si každý většinou vytvoří jiný program).

       Nejpozději 20. kalendářních dnů před akcí doplatíte zbytek ceny (tedy 1.400,- Kč - můžet je doplatit kdykoli, klidně i rovnou s přihláškou). Pokud se v období těchto dvaceti dnů před akcí něco stane, co vám zabrání v účasti vašeho dítěte (vážná rodinná událost, úraz, nemoc...), tak buď najdeme náhradu na jeho místo a vy dostanete plnou platbu zpět, nebo nenajdeme a vrátíme vám 50% zaplacené částky - tedy vám vrátíme peníze za nespotřebované jídlo a nevyužité spotřební vybavení pro výuku, program, hry a pod .... Lektorům a lektorkám zaplatíme ale domluvený honorář v plné výši, koupíme potřebné vybavení vybavení, zaplatíme projetý benzín a pod .... to bude stát stejně, na tom nic neušetříme. Proto vám vrátíme jen 50% zaplacené částky.

      Pokud se nejpozději do 20 kalendářních dnů od začátku akce neuzvete a nedoplatíte zbytek ceny a nedodáte přihlášku se zdravotním prohlášením, vaše zaplacená záloha propadne a vaše místo bude (pokud budeme mít zájemce v rezervě) přenecháno jinému zájemci. Pokud dokážeme vaše místo takto nahradit, bude vám záloha vrácena.


Jakékoli konkrétní dotazy vám rád jako hlavní lektor a organizátor zodpovím na mailu :  kurzy@mozaikatv.cz  -  nebo na telefonu :  +420 704 154 406 (občas mám při natáčení telefon vypnutý, opakujte volání ....)

Jaroslav Polák, Štětí