Jak se loví hlupáci

George A. Akerlof, Robert J. Shiller, Management Press, Albatros média a.s.  2017


      "Podstatná je ekonomika, ty troubo!", prohlásil v roce 1992 James Carville, poradce kandidáta na prezidentský úřad Billa Clintona, podílející se na jeho volební kampani. Chtěl, aby se kampaň zaměřila na celý vějíř ekonomických problémů, vyvolaných hospodářskou recesí, jež začala v době vlády prezidenta George H. W. Bushe.  Jeho prohlášení lze podle našeho názoru interpretovat mnohem šířeji :  mnoho našich problémů vyvěrá z povahy našeho ekonomického systému. Pokud podnikatelé jednají - v souladu s ekonomickou teorií - zcela sobecky a ve vlastním zájmu, systém volného trhu má sklon vyvolávat v život manipulativní a podvodné jednání.  Problém nespočívá v tom, že by se všude kolem hemžila spousta zlých a povahově špatných lidí. Většina lidí respektuje existující pravidla a nedělá nic jiného, než že usiluje o dobrý život. Jenže právě ty konkurenční tlaky, jež na svobodných trzích nevyhnutelně směrují podnikatele k podvodnému a manipulativnímu jednání, nás ostatní vedou k tomu, nakupovat výrobky, které nepotřebujeme a platit za ně příliš mnoho. Dělat práci, v níž nenacházíme příliš velký smysl. Lámat si hlavu s tím, co je s našimi životy v nepořádku.

     Tuto knihu jsme napsali pro spotřebitele, kteří potřebují být bdělí a ostražití, aby se nenechali nachytat na spoustu triků, lstí a podvodů, jimž jsou vystaveni. Napsali jsme ji pro podnikatele, jež deptá cynismus některých jejich "kolegů" a kteří mají pocit, že jsou polapeni v osidlech ekonomické nevyhnutelnosti jednat obdobně. Napsali jsme ji pro státní úředníky, kteří mají na starost regulaci hospodářství, za což se jim jenom zřídka dostane vděku.

Nakladatelství Management Press, Albatros média a.s. 2017

 www.managementpress.cz
 www.albatrosmedia.cz
recenze zveřejněna 3. dubna 2017