Jak k nám tělo promlouvá

Šárka Vávrová, Nakladatelství ALFERIA - GRADA Publishing  2019    www.grada.cz


Jak k nám tělo promlouvá

Šárka Vávrová, Nakladatelství ALFERIA - GRADA Publishing 2019 www.grada.cz


     Díváme-li se na své tělo jako do zrcadla, naučíme se ho lépe vnímat a přijímat. Lépe chápeme některé procesy a jeho bolesti a můžeme tak začít léčit své vztahy s okolím, se sebou samými, a tak léčit i své tělo. Pracuji již roky mimo jiné i jako psychoterapeut a kouč a tak mám možnost slyšet příběhy lidí. Vidím jejich cestu k lepšímu životu. Součástí jejich příběhu jsou často i fyzické obtíže, nemoci a dlouhotrvající chronické problémy. Jak tedy ovlivňuje stav duše naše tělo?
     V psychosomatice chápeme tělo a duši jako jednolitý celek, který je neoddělitelný. V případě potíží se pacient obrátí na lékaře, který pomocí testů zjišťuje, z čeho potíže pramení. V něterých případech jsou potíže pacienta neidentifikovatelné a lékaři se nepodaří stanovit diagnózu. Pacienti navštěvují různé specialisty, kteří většinou dojdou k závěru, že je člověk po medicínské stránce v pořádku - a to přesto, že jeho potíže přetrvávají. Odborníci zastávají názor, že 70% potíží je psychického původu. Žijeme-li život plný spěchu a stresu, duše volá prostřednictvím fyzických potíží o pomoc. Potíže spojené s naší psychikou jsou psychosomatické a v jejich pozadí vždy stojí stres, strach, emoce, vztek, bolest, úmrtí někoho blízkého, problémy ve vztahu, úzkost, obavy z budoucnosti, nebo nezpracované problémy.
     Informace, které vám předávám v této knize, jsem získala především studiem čínské medicíny, dále pak ve své dlouholeté praxi psychoterapeuta, kdy za mnou přicházeli klienti a jejich psychické potíže korespondovaly s tím, jaké měli v životě problémy, jak prožívali stres. Tyto problémy se ukázaly jako stereotypy a já si je vždy důkladně zaznamenala a následně vnímala jejich opakující se efekt.
      Vážím si práce lékařů a věřím, že svoji práci odvádějí, jak nejlépe umí. Mám mezi nimi mnoho úžasných přátel, a tak vím, že by rádi svému pacientovi poskytli i jinou pomoc, než medicínskou, a to především psychologickou. Bohužel dnešní principy zdravotnictví jim neposkytují dostatek času, který by mohli svému pacientovi věnovat a popovídat si s ním i o jeho bolestech duše. Tato kniha by tedy moha být pomocníkem při medicínské cestě k uzdravení a ukázat, jak najít prapůvod svých potíží a uzdravit nejen tělo, ale i duši.
      Pokud správně pochopíme nemoc, přinese to našemu tělu úlevu a duši klid. Dobrou zprávou je, že vše, co se pokazilo, se může napravit, postačí porozumět tomu, co nám naše tělo říká.
     Mějte otevřené srdce a mysl, pěstujte sebelásku a pracujte se svými emocemi - tělo vám to stonásobně vrátí.
      Doufám, že vám moje kniha přinese jiný úhel pohledu a uvědomění si, že tělo a duše jsou neoddělitelné a propojené. Pokud tedy chcete vyléčit tělo, musíme vyléčit i duši.

Doporučená a zajímavá videa z originální produkce NET-TV Mozaika - přihlašte si odběr našeho You Tube kanálu :