Iluminace

Marry Sharrattová, Nakladatelství JOTA Brno  2019    www.jota.cz


Iluminace

Marry Sharrattová, Nakladatelství JOTA Brno 2019 www.jota.cz


      Román "Iluminace" vypráví neobyčejný příběh ženy, která byla v pouhých osmi letech věnována církvi jako desátek, dokázala vítězit nad zdánlivě nepřekonatelnými překážkami života a stala se snad nejproslulejší ženou své doby. Nejedná se o dokument, ani životopis. "Iluminace" jsou šikovně namíchaným koktejlem beletrie, historických aktů i Hildegardiny vlastní filozofie, a tak čtenáři nabízejí úchvatný portrét zbožné a mocné ženy mimořádného nadání, vizionářky v pravém slova smyslu.
...........................
       Klášter byl v troskách, polorozbořený, kamenné stěny poďobané a rozpraskané, jako by je poničily zástupy cizích vojsk. Rozpadající se kostel s osmibokou věží, kaple, refektář a zchátralé dormitáře se tu mačkaly jedna budova na druhou, stísněné mezi hradbami, obepínajícími vrcholek kopce. A z tohohle plácku učinilo svůj domov osmdesát mnichů. Jak by sem chtěli vmáčknout ještě další dva lidi?
      Dokonce i matka se tvářila, jako by váhala, jestli mě tady opravdu nechat. "Rozmysli si to matko, matinko!" Ale než jsem svůj děs dokázala zformovat do slov, objevil se opat Adilhum s hlavou sklopenou, jako by se mé matce nabízel za nevolníka.

..........................

        Hildegarda von Bingen (1098-1179), zakladatelka a představená benediktinského kláštera a všestranně vzdělaná žena, mimo jiné zkomponovala obsáhlý soubor liturgické hudby, napsala devět knih na tak různorodá témata, jako je teologie, přírodověda, medicína, nebo lidská sexualita - její fenomenální intelektuální záběr zastínil mnohé její mužské současníky. Její proroctví jí vydobyla titul Sibyla Rýnská. Svou neskrývanou kritikou politické i církevní korupce vyvolávala kontroverzi a nechybělo mnoho ani k její exkomunikaci. Její kuráž a myšlenková originalita inspirují lidi dodnes.

......................

     Marry Sharrattová se narodila v americké Minnesotě, dvanáct let žila v Německu a posléze se s belgickým manželem usadili v anglickém hrabství Lancashire. Zaměřuje se na historické i smyšlené charaktery silných, odhodlaných a inteligentních žen, které boří zažitá pravidla a dokážou jít za svými sny.


Doporučená a zajímavá videa z originální produkce NET-TV Mozaika - přihlašte si odběr našeho You Tube kanálu :