Houby a jejich léčivé účinky

Pavel Valíček, Nakladatelství START Benešov   2014    www.nakladatelstvi-start.cz

Pavel Valíček

Nakladatelství START Benešov 2014 www.nakladatelstvi-start.cz


     Houby jsou nedílnou součástí naší živé přírody a jejich pěstování je v posledních desetiletích také jedním z důležitých odvětví zemědělské výroby. Lidé řadu z nich využívali nejen jako potravinu, ale i pro léčivé účinky již v dávnověku, a to v mnoha oblastech světa. Staří Egypťané v době 3.000 let př.n.l. považovali houby za posvátné, neboť věděli, že prodlužují život. Také u mumie "ledového muže" Öetziho, staré 5.000 let a nalezené v zachovalém stavu v ledovci na hranicích Itálie a Rakouska, se našly sušené houby. Nejstarší písemné zmínky o léčivých účincích hub pocházejí z doby před pěti tisíci lety z Indie. Všechny tyto skutečnosti ukazují, že v dávné minulosti byly v různých částech světa houby předmětem mimořádného zájmu člověka.
     Zatímco v Asii byl tento zájem v průběhu staletí neměnný, ve vyspělých zemích Západu se znovu objevuje teprve v 2. polovině 20. století. U některých druhů hub se dokonce začíná také s jejich velkovýrobním pěstováním. Udává se, že v současnsti světová produkce pěstovaných hub přesahuje 5 milionů tun. Z toho jsou na prvním místě, asi se 40% žampiony, na dalším je to hlíva (cca 25%), dále kukmák sklepní (cca 16%) a houževnatec jedlý, či shiitake (cca 10%). Největším producentem je Čína, následovaná USA, zeměmi západní Evropy a jihovýchodní Asie.
     Publikace je zaměřena specificky, a to především na léčivé účinky hub. Je to hlavně tradiční čínská medicína, kde jsou houby historicky nedílnou součástí její fytoterapie. Slouží nejen k vlastní léčbě, ale využívají se i v dietetice, které je v čínském léčebném systému věnována mimořádná pozornost.
     Kromě krátkých úvodních kapitol prezentuje 12 významných a 13 dalších užívaných druhů, s kterými se můžeme setkat v každodenní praxi. U každé houby je stručně uvedena historie užívání, morfologický popis a rozšíření, případné další příbuzné druhy, obsáhleji potom obsahové látky a léčebné účinky.
     Pokud mají houby využití v kuchyni, případně je lze pěstovat mimo jejich přirozený výskyt, jsou tyto skutečnosti rovněž stručně zmíněny. Poslední kapitolu tvoří stručný přehled osmi u nás většinou běžně rostoucích hub, které si zalouží naši pozornost, neboť jsou rovněž léčivé.

Zajímavá videa z produkce NET-TV Mozaika EU: