Hitlerovy ukradené děti

Ingrid von Oelhafen a Tim Tate, Nakladatelství COSMOPOLIS - GRADA    www.grada.cz


Hitlerovy ukradené děti

Ingrid von Oelhafen a Tim Tate, Nakladatelství COSMOPOLIS - GRADA www.grada.cz

     Program Lebensborn, výtvor Heinricha Himmlera, unesl až půl milionu dětí z celé Evropy. Prostřednictvím procesu nazvaného germanizace se měly stát příští generací árijské rasy během druhé fáze konečného řešení.

     V létě roku 1942 museli rodiče napříč nacisty okupovanou Jugoslávií podrobit své děti zdravotním kontrolám určeným k posouzení rasové čistoty. Jednomu takovému dítěti, Erice Matkové, bylo pouhých devět měsíců, když nacističtí lékaři prohlásili, že je vhodná k tomu, aby byla "dítě Hitlera". Převezli ji do Německa a umístili k politicky prověřeným pěstounům. Z Eriky se stala Ingrid von Oelhafen.

      O mnoho let později začala Ingrid odhalovat pravdu o své identitě. Přestože s blížícím se koncem války nacisté mnoho záznamů o projektu Lebensborn zničili, podařilo se jí objevit dokumenty a důkazy, které ji zavedly zpět do místa narození a k její původní rodině. Postupně tak odhalila a zrekonstruovala celý svůj příběh - příběh Hitlerova ukradeného dítěte.

........................

      Deset let po válce a sedm let po vzniku nové Spolkové republiky bylo Německo pořád ještě zemí vysídlených a bezprizorních dětí. Úřady Spojených národů tato léta strávily hledáním skoro dvou milionů chlapců a dívek, odloučených od svých rodičů bombardováním, vojenskou službou, evakuacemi, deportacemi, nucenými pracemi, etnickými čistkami a vražděním, po celé Evropě. Do roku 1956 se jim jich podařilo najít jen 343 000.

     Červený kříž došel k přesvědčení, že jedním ze způsobů, jak hledat děti, které mohly být během války zavlečené do Německa, bude uveřejnit jejich fotografie jako inzerci v tisku. Pod těmito soubory fotografií byl titulek: Kdo zná naše rodiče a odkud pocházíme?  Také vylepili velké plakáty na sloupy a kandelábry po ulicích v celém Západním Německu. A právě z jednoho plakátu v centru Hamburku na mě zíral můj mladší obličej.

Doporučená a zajímavá videa z originální produkce NET-TV Mozaika - přihlašte si odběr našeho You Tube kanálu :