Feng Šuej jednoduše

Cheryl Grace - Nakladatelství GRADA 2014


Nakladatelství Grada 2014

www.grada.cz

     Feng šuej je staré čínské učení, zabývající se umístěním a orientací domova, rozmístěním nábytku, použitím barev, uměleckých děl a doplňků na vytvoření harmonizujícího okolí. Feng Šuej bylo praktikováno v Číně po dobu delší než 3000 let a v posledních několika desetiletích (zejména poté, co Nixon navštívil Činskou lidovou republiku v roce 1972) se s velkým úspěchem přesunulo do západního světa. Tehdy i lidé, kteří nikdy nezavadili o knihu, nebo nekonzultovali s žádným odborníkem, mluvili o správném způsobu umístění postele.

     Klasické feng šuej klade největší důraz na úpravu okolí, neboť tím vytváří prostor k volnému proudění energie. Odborníci pracují se schematem, které se nazývá Pa-kua a které rozděluje prostor do oblastí, takzvaných kua, reprezentujících různé stránky života - rodinu, zdraví, kariéru - a potom dělají opravy, neboli "kúry", aby zlepšili každou stránku. Příkladem je umístění mincí nebo krystalů na strategická místa. V průběhu studia na Západní škole jsem se naučila o těchto principech a praktikách vše od instruktorů a z knih, které jsme používali - ale současně jsem také zjistila, že se začínám dotýkat hlubšího smyslu základní energie, se kterou jsme pracovali a přišla jsem i na jiné způsoby, jak ji změnit - nejen přesunem nábytku, nebo prací s barevnými obrázky. Zjistila jsem, že mnoho změn, pokud jsou založeny pouze na úpravách okolního prostředí, jednoduše nefunguje. A uvědomila jsem si, že k úplné funkci potřbují také to, čemu říkám vnitřní moudrost feng šuej - musíme vidět, jak tyto kúry souzní s naší osobní energií.
     V knize autorka představuje devět aspektů života (např. bohatství, rodinu, či kariéru), které můžeme pomocí starodávné techniky ovlivnit. Dostává se však ještě hlouběji, tak abychom byli pomocí práce s feng šuej schopni upravit, rozvíjet a naplnit naše osobní vlastnosti, přesvědčení a cíle. Naučí nás využívat síl intuice a toho, co je pro nás v životě důležité. Ne rozdíl od běžných publikací totiž tato kniha přímo ukazuje, jak lze díky tradičnímu učení ovlivnit zcela moderní prvky našeho života, aniž bychom museli opustit stávající postoje.