Famfrpál v průběhu věků

J. K. Rowlingová  -  nakladatelství Albatros  2017


Nakladatelství Albatros 2017

www.albatros.cz       www.albatrosmedia.cz

recenze zveřeněna 17. 5. 2017

     Nové vydání příručky, získané přímo z bradavické knihovny při Škole čar a kouzel vás seznámí s vývojem létajících košťat, poučíte se, jaké hry se s košťaty hrály ve starověku, jak se objevila Zlatonka, jakými proměnami prošel famfrpál od 14. století a jak vypadá dnes a seznámíte se s významými famfrpálovými týmy ve Velké Británii a v Irsku.

.....................................

     "Famfrpál v průběhu věků" je jedním z nejoblíbenějších titulů v bradavické školní knihovně. Naše knihovnice, madame Pinceová, mě informovala, že "ho téměř každodenně někdo ohmatává, drobí na něj a vůbec se s ním všelijak šeredí" - což je pro kteroukoli knihu obrovský kompliment. Každý, kdo pravidelně hraje nebo sleduje famfrpál, si knihu vychutná stejně, jako ti z nás, kteří se zajímají o širší kontext historie čar a kouzel. Stejně, jako jsme rozvíjeli hru zvanou famfrpál, rozvíjela tato hra na oplátku nás. Famfrpál sjednocuje čarodějky a čaroděje ze všech oblastí života, svádí nás dohromady, abychom společně sdíleli chvíle radostného nadšení, triumfu a v případě těch, kdo fandí Kudleyským kanonýrům - zoufalství.

.....................................

     "Pečlivou výzkumnou prací se Kennilworthymu Whispovi podařilo odhalit skutečnou pokladnici dosud neznámých faktů o velkolepém sportu kouzelníků. Fascinující četba""

Batylda Bagshotová, autorka "Dějin čar a kouzel"

     "Pan Whisp prokazuje značný talent. Bude-li pokračovat v práci na stejně dobré úrovni, možná se ednoho dne ocitne na jedné fotografii se mnou!"

Zlatoslav Lockhart, autor knihy "Mé kouzelné já"