Evakuace s časovou rezervou


      Česká republika nepatří mezi země, nebo oblasti světa, kde musí být obyvatelé neustále připraveni na řádění přírodních živlů. Nemáme zde činnou sopku, neřádí zde tajfuny, hurikány, ani tornáda, nedochází zde k vlnám tsunami, zemětřesení jsou řídká a slabá. Tam, kde se toto děje a neustálé nebezpečí je součástí běžného života, jsou lidé vždy připraveni rychle zabezpečit svůj dům, nebo byt a odejít do bezpečí. Na státu je, aby své občany včas varoval, poskytl jim součinnost při evakuaci a vytvořil evakuační oblasti, kam se lidé mohou odebrat. Lidé ale mají osobní volbu jít do takovýchto evakuačních středisek, nebo si vybudovat a v nebezpečí využít individuální zázemí (jet k rodině, ke známým, nebo na své jiné nemovitosti na bezpečných lokalitách).
      Proto se v Čechách o zabezpečeních tohoto typu hodně mluví, hodně píše, skoro nikdo to ale nedělá. Odvykli jsme žít s přítomností nebezpečí a hrozby, příliš dlouho žijeme v bezpečí, ve stabilitě, v míru a v sociálním, právním, zdravotním a státním zajištění. Ano, neustále si stěžujeme, nadáváme a demonstrujeme - ale máme se skoro nejlépe na světě.

      Obecně tedy nemá moc velký smysl se zde rozepisovat nad plánovanými evakuacemi celých oblastí, jde-li o území České republiky, zde se také akce dějí minimálně. Přesto - to, co dnes vypadá jako nemožné, se zanedlouho může začít jevit jako velmi pravděpodobné. Stačí, když se změní výchozí podmínky ....

       Může se stát něco, jako třeba rozsáhlé povodně v roce 2002, co zaplaví větší počet domů, vesnic a cest, železnic, když se k tomu třeba přidá velká vichřic, která strhne na více částech země elektrické vedení ..... a mrtvá zvířata v zaplavených oblastech s sebou přinesou epidemii nakažlivé nemoci .... To pak bude stát nezvládat několik měsíců, možná i let a určitě se nebude mít sílu a možnost starat o jednotlivce ....

      To, co by vás na území České republiky tedy donutilo k evakuaci z domova (a nebylo to něco okamžitého a lokálního, jako požár, či výbuch bytu v patře pod vámi a pod ...), by byla nejpravděpodobněji kombinace krizových faktorů, která by oblast, ve které bydlíte, učinila, nebo v krátkém čase měla učinit neobyvatelnou. Šířící se epidemie nakažlivé nemoci, kombinace živelných pohrom, totální výpadek dodávky elektické energie a s tím spojený výpadek zásobování, zavřené obchody, přerušení dodávky tepla v zimě .... To si člověk, který trochu předvídá, umí představit i zde, ve Střední Evropě.

      Co tedy při takové blížící se hrozbě udělat?

      Stále platí užitečnost mít pro každého člena rodiny připravený evakuační batoh. Navíc ale máte čas například vytáhnout auto z garáže, natankovat plnou nádrž i rezervní kanystr, sbalit všem nějaké ty tašky s oblečením, jídlem, hygienou navíc, dětem vzít nepoblíbenější hračky a dát vše do auta spolu s domácím mazlíčkem, pokud jich nemáte víc. Pokud nemůžete využít rodinného auta, připravte si evakuační batohy a dobře s rozvahou se oblečte, vemte si do další tašky jen to, co je pro vás nejcennější, zabezpečte dům, či byt a čekejte na evakuační autobus, odejděte na stanoviště pro evakuaci, na vlakové nádraží a pod ....

      Rozhodně si s sebou vemte důležité smlouvy, listiny a dokumenty, peníze (i v malých bankovkách), veškeré léky, klenoty a cennosti, které se dají schovat (šperky a pod ...). Obrazy, sochy a pod ... nechte doma.

      Popisovat, jak zabezpečit rodinný dům, nebo byt, je nad mé síly, ale obecně platí, že čím méně máte co chránit, tím lépe pro vás. Lidé, rodina, jejich zdraví a životy - jsou vždy mnohem důležitější, než předměty, věci, nábytek, či zdi. Dnešním trendem je uvolňování se od přílišného majetku, který jen svazuje ruce. Pokud hromadíte a hromadíte a máte veliký dům plný až po okraj drahými věcmi, budete tak ve stresu z toho, že byste měli odejít, že to pravděpodobně ani nedokážete udělat včas - a přijdete o život.

     Základem zabezpečení objektu obecně je zabezpečení vchodů - tedy dveří a oken. Přístupové dveře, pokud se vám chce investovat, si nechte instalovat bezpečnostní, na okna si nechte přidělat nasazovací, nejlépe kovové kryty, rolety .... Ukliďte ze své zahrady, garáže, kůlny ... vše, co má nějakou cenu, dovnitř domu. Uzamkněte dobře veškeré zadní dveře, sklepní přístupy a pod ... Velmi důležité - uzavřete pečlivě přívody vody, plynu, elektřiny!

      Pokud musíte v domě nechat zvířata (psy, kočky a pod ...), zavřete je do nějaké co nejbezpečnější místnosti s dobrou zásobou jídla a vody .... a těžko můžete udělat víc.

     Pokud opouštíte byt, zatáhněte závěsy, záclony. Rohožku před vchodovými dveřmi ukliďte dovnitř (podle ní se dá snadno zjistit, zda jste doma, nebo ne - stačí ji opřít o stěnu, jako to dělají uklízečky při mytí chodeb, když pár dnů zůstane opřená, doma nikdo není. Oblíbeným trikem je dát pod rohožku malou sušenku - když si čistíte boty, rozšlápnete ji, pokud je několik dnů celá, doma asi nikdo nebude. Podobný signál zlodějům vyšle přeplněná a nevybíraná poštovní schránka, ale s tou asi moc neuděláte). Z balkonu stáhněte věci, které by mohl vítr poničit a shodit, stejně jako květináče a pod ....

     Nenechávejte potraviny v ledničce a v mrazáku - zkazí se a jejich zápach vám poničí nejen ledničku, ale přiláká i zloděje. Než definitivně odejdete z bytu, nebo z domu, ještě se na deset minut posaďte a zkuste si ještě jednou promyslet co váš domov čeká, co mu hrozí, co by se mu mohlo stát - a zda byste pro jeho zabezpečení ještě mohli něco udělat - zda jste na něco důležitého nezapomněli - a pokud ano, udělejte to.

     Jak v domě, tak v bytě si najděte také čas na to, vzít do ruky fotoaparát (ideálně malý kompaktní automat s dobrou paměťovou kartou) a udělejte co nejvíce fotografií, jak váš domov vypadal a co vše v něm bylo, než jste odešli - budeme mít nedocenitelnou fotodokumentaci jak pro pojišťovnu, tak pro Policii, kdyby byl váš domov poničen, nebo vykraden. U cenných věcí si vyfoťte důležité detaily, zapište výrobní čísla a pod ....

      Pokud hrozí například povodeň, můžete cennosti z přízemí vynosit do patra, stejně tak věci ze sklepa, máte-li na to čas. V přízemním bytě dejte cenné věci z podlahy například na stoly .... Pokud hrozí požár, nenechávejte doma zvířata, raději je vypusťte ven, mohou přežít a možná se i k vám vrátit - lepší než zůstat.