Elektronická evidence tržeb

Bc. Z. Vondrák, Bc. L. Vondráková, Bc. M. Vondráková  -   Nakladatelství ANAG 2016


recenze byla zveřejněna 4. února 2017

V knize naleznete :

  • Kdo a od kdy musí evidovat tržby
  • co znamená termín "evidovaná tržba"
  • co vše je zahrnuto pod evidenci tržeb
  • časový harmonogram evidence tržeb
  • subjekty vyloučené z evidence tržeb
  • změny v DPH a v dani z příjmů v souvislosti s evidencí tržeb
  • sankce spojené s evidencí tržeb
  • podle stavu legislativy k 31. 10. 2016

     V České repulice jde o elektronickou evidenci online tržeb spravovanou daňovou správou, kdy podnikatelé online evidují hotovostní transakce přímo na portál Finanční správy. Jako zdůvodnění zavedení evidence hotovostních tržeb se udává potírání šedé ekonomiky a zvýšení výběru daní. Až čas ukáže, zda se opravdu splní odhad české daňové správy, že se po zavedení elektronické evidence tržeb zvýší odběr daní o 18 miliard, vzhledem k tomu, že názory na efektivitu tohoto řešení se různí.

     Zákon o evidenci tržeb byl schválen po dlouhých jednáních parlamentu prodlužovaných nicneříkající rozpravou, ale bohužel nezákoným způsobem. Dalším problémem tohoto zákona je bohužel samotná realizace.

      Tato publikace si klade za úkol upozorňovat na rozdíly mezi zněním zákona a výkladem uvedeným v Metodickém pokynu  31. 8. 2016 a současně poskytnout co možná nejaktuálnější výklady, grafy a tabulky, které by mohly poplatníkům pomoci se zorientovat v zákoně o evidenci tržeb a co nejsnáze projít úskalími elektronické evidence tržeb.

Nakladatelství ANAG 2016

www.anag.cz