Dvojitý agent - až do hořkého konce

Olin Jurman, Nakladatelství Brána 2017


      Nadporučík Mrázek v Londýně zatím neměl ani tušení, že nezávisle na něm jej vybral jeho šéf rezidentury Louda jako své alibi pro případ neúspěchu, Kroupa jako téměř jistou oběť anglické provokace a ministr Barák, který neřekl proč právě on a nikdo ze zkušenějších rozvědčíků rezidentury. Když Louda na poradě oznámil, že právě on, přidělil mu krycí jméno PTÁČEK a položil před něj složku s prvními získanými dokumenty o akci Potoček a spol. s krycím názvem CESTOVATEL, nevěděl v prvním momentu, co na to říct. Nebo to dopředu už všechno věděl? Však uvidíte.

................

     Kniha je závěrečnou částí ságy o životě zapomenutého špiona první poloviny neklidného dvacátého století. Karel Zbytek vystupoval během svých služeb vlasti i druhé straně pod krycími jmény KAREL WRÓBEL, FELIX, LIGHT, FROST, WALNER, KISMET a mnohými dalšími. Za první republiky byl ve službách britské zpravodajské služby, za války a po ní pracoval pro naši vojenskou zpravodajskou službu a kontrarozvědku, po válce do roku 1948 byl krátce vyšetřovatelem ministerstva vnitra, pak přešel znovu do služeb vojáků a Angličanů, a po útěku do Londýna se dokonce ocitl ve vedení Českého zpravodajského úřadu (CIO) v Británii. Jako dvojitý agent tuto organizaci rozkryl a rozvědce naší Státní bezpečnosti vynesl a vyzradil tolik informací, že musel být CIO úplně zrušen.

      Padesátá léta v rozvědce neznala pravidel a řídila se rozkazem likvidovat protivníka. Emigrantská rozvědka CIO v Londýně byla definitivně poražena, ale nikdo neslízl smetanu.

.......................................................

Nakladatelství Brána 2017

 www.brana-knihy.cz