Dvojitý agent

Olin Jurman, Nakladatelství Brána 2017


      ..... Nakonec to dopadlo jako v každé pořádné hospodě, kdo platil, ten taky poroučel. A to byly v tomto případě Spojené Státy. Ty financovaly již od června 1948 proklamovanou  exilovou vládu a ohlásily, že na náš největší národní svátek 28. října bude proklamováno ustanovení Rady Svobodného Československa. Nic nebylo, pretendenti se dohadovali ještě dalšího půl roku, než mohlo být vyhlášeno, že předsedou byl zvolen Petr Zenkl a jeho zástupcem musel být samozřejmě slovák Jozef Lettrich. Rada se po celou dobu své existence hlavně zmítala v tahanicích o volant, což zabralo téměř všechen její čas na "vládnutí". Bohužel. Jediné, co se jí beze zbytku podařilo, bylo stanovení řídícího orgánu protikomunistického odboje, který po léta bezpečně fungoval. Prostě, generálů bylo vždycky dost, jen vojáci chyběli....

...............................

     Divoká byla padesátá léta dvacátého století - bratrovražedná byla válka čechů proti čechům doma i za hranicemi - zrada a pomsta rozvrátila nejlepší českou rozvědku v Británii - prachový vítr utajených spisů zametá na osudy rozvědčíků závoje tmy.

..............................

    Jmenoval se Karel Zbytek a žil v divoké době dvacátého století. Za jiných okolností by to asi byl obyčejný člověk, jenže do čáry jeho života se vryly dvě světové války a následný nelítostný boj dvou nesmiřitelných ideologií. Vynikající sportovec, zpěvák a obchodník s nevšedním nadáním pro cizí jazyky, vychovaný ve svobodném národním duchu jako Sokol v podhoubí česko-polských svárů na Těšínsku nemohl zůstat stranou. Byl agent, zdrádce, hrdina, nebo to bylo všechno úplně jinak?

Nakladatelství Brána 2017

 www.brana-knihy.cz