Duše koučem

Denise Linn, Nakladatelství Anag 2017


"Soul Coaching" je 28denní program, zaměřený na očistu a zbavení se nepotřebných věcí v různých oblastech lidského života - ve sféře mentální, emocionální, fyzické a duchovní. Pokud se budete řídit praktickými, velmi pečlivě sestavenými kroky, které v knize naleznete, autorka slibuje, že zjistíte, že jste schopni objevit své vlastní opravdové já.

....................................

     Víte, kdo jste a proč jste tady? Víte, jaké máte v životě poslání? Uvědomujete si, že vás neustále vede vaše vlastní duše? Pokud neznáte odpovědi na tyto otázky, lze říci, že bez ohledu na to, jak velikých úspěchů dosahujete navenek, máte nejspíš pocit, že se vám v životě čehosi nedostává. A právě zde se otvírá prostor pro Soul Coaching.

     Soul Coaching je účinný program, kterému se může věnovat každý. Jedná se o proces, který vás přivede k vlastnímu duchovnímu zdroji a pomůže vám odhalit smysl každodenního života i jeho posvátnost. Tento program vám umožní upřímně se podívat na sebe a na svůj život, čelit strachu, zbavit se zažitých negatvních vzorců chování, získat motivaci a s odvahou a radostí vstoupit do vlastní budoucnosti.

Nakladatelství ANAG 2017     www.anag.cz