Důležité prvky

Matt Tweed,  Nakladatelství Dokořán 2017


     Náš svět vypadá na první pohled neměnný a pevný. Vše, s čím se v životě stkáváme, je ale tvořeno kvintiliony maličkých atomů z více než stovky různých prvků. Ty spolu reagují a shlukují se mnoha různými způsoby a tím vyvářejí fantastickou mozaiku našeho vesmíru.

     Podíváme-li se blíže na samotné atomy, překvapí nás, že jsou tvořeny z větší části prázdnotou. Lehoučké elektrony se proplétají okolo maličkého jádra, které je drobným pevným bodem ve středu této "energetické koule" připomínající miniaturní galaxii. I to je ovšem pouze velmi zjednodušený popis - ve skutečnosti je atom malým kvantovým světem s podivnými pravidly, kde nic nezústává na místě a hmota je energií. Najdeme tu celé rodiny subatomárních částic, které interferují, rekombinují se, tunelují bariéry a řídí se svými pravděpodobnostními zákony. V tomto světě vládnou vysoké energie a základní interakce, které rozhodují o tom, jak se chovají hmatatelné objekty okolo nás.

      Při dalším přiblížení zjistíme, že i tyto malé galaxie jsou spleteny z pomíjivých částic na hranici lidského chápání, které drží pohromadě díky zvláštním symetriím napříč dimenzemi a fungují podle složitých matematických zákonů.

Nakladatelství Dokořán   2017

 www.dokoran.cz