Druhá lekce základních pohybů

(Pokud vám nejde video pustit přímo na této stránce, proklikněte u něj vpravo dole na You Tube)


Boční kop z přední nohy - Side Kick Front Leg


Vnější kryt předlotím - Forearm Outside Shield


Vnitřní kryt předlotím - Forearm Inner Shield


Sevření předloktí - Clench Forearm


Kryt předloktím a protiúder dlaní - Forearm Shield and Palm Counterstrike


Kryt předloktím a protiúder loktem - Forearm Shield and Elbow Counterstrike


Uvolnění zápěstí - Wrist Release


Sevření krku - Neck Pressing


Sevření v pase - Pressing in Waist


Obrana proti přímému úderu - Straight Blow Defence


Uvolnění zápěstí II. - Wrist Release II.

      V druhé lekci se s Nelou můžete naučit dalším několika základním pohybům, jako je boční kop, nebo kryty rukou - a začínáme již také poprvé s jednoduchými kombinacemi.

      Když začínáte trénovat, tak vaše hlava - vaše mysl - celkem rychle chápe, jak daný základní pohyb, nebo jednoduchá kombinace vypadá, k čemu je a proč i dělat. Většina lidí si v tomto okamžiku řekne "chápu, tak už umím". Což ale samozřejmě tak není. Zaprvé hlava rychle pochopí, ale ještě rychleji zapomene, zadruhé to, o co nám jde, je dlouhodobá intuitivní paměť těla. A do ní se cokoli, co chceme uložit, ukládá pomalu - ukládáte to opakovaným tréninkem a vše se fixuje až ve chvílích spánku - jinými slovy, pokud chceme, aby naše tělo pohybu porozumělo i tělem a převzalo jej do repertoáru svých reakcí na podvědomé úrovni (což je základní smysl tréninku sebeobrany), je potřeba i ten nejjednodušší pohyb (postoj, krok, blok, úhyb, úder, kop ....) trénovat trpělivě a technicky tak dlouho, dokud jej tělo nezačne dělat samo od sebe, aniž by do toho vstupovala myšlenkově hlava. Tomu se říká "tréninkový drill". Teprve potom můžete postoupit v tréninku na další úroveň a podobně, jako základní pohyby (tedy opakovaně, pravidelně a trpělivě) procvičovat i kombinace těchto základních pohybů, dokud se vám nedostanou "pod kůži" - tedy do dlouhodobé pohybvé paměti.

      Tomuto procesu velice pomůžete, staráte-li se také o své energetické tělo - to je stejně jako fyzické tělo potřeba posilovat, aktivovat, trénovat a vracet do něj rozptýlenou a vázanou energii. Tu pak můžete použít k rychlejšímu a hlubšímu ukládání bojových pohybů do svého těla.

      V druhé lekci se s Nelou můžete naučit dalším několika základním pohybům, jako je boční kop, nebo kryty rukou - a začínáme již také poprvé s jednoduchými kombinacemi a malými pákami.


Boční kop z přední nohy - Side Kick Front Leg :

      Boční kop patou je vlastně přirozený kop dozadu vytrčenou patou/podpadkem boty, který provádíme vpřed. Samozřejmě můžeme tento kop použít jak na protivníka před námi, tak vedle nás i za námi. Při kopu je s nádechem nápřah zavřeným kolenem k tělu a poté s výdechem a zpevněním vytrčení paty vpřed - s propnutím nohy a přetočením v kyčli, aby byla pata lehce výš, než prsty chodidla.

Vnější kryt předlotím - Forearm Outside Shield :

Vnitřní kryt předlotím - Forearm Inner Shield :

      Kryt / blok předlotím přední i zadní ruky většinou chrání naše horní pásmo, tedy část postavy od ramen vzhůru (krk a hlavu). Vedeme jej buď zevnitř ven (vnější kryt), nebo zvenčí dovnitř (vnitřní kryt). Vnější kryt je něco jako štít, kterým zastavujeme a odrážíme rány ze strany (facky, pohlavky, pokusy o sevření vlasů, údery nějakým předmětem v ruce a pod ....), vnitřní kryt zase sráží z dráhy přímé úroky (přímý úder pěstí na obličej, chycení dlaní pod krkem a pod ...). Tělo vždy reaguje mírnějším zpevněním, natočením proti útoku, neho uhnutím z dráhy přímého útoku, couvnutím vzad, nebo do strany a pod ...

Sevření předloktí - Clench Forearm :

      Tento blok oběma rukama je používán k zadržení útoku shora (nebo i zdola) s něčím v ruce - nůž, bodající předmět (tužka, špičatý klacek ...), těžký předmět (trubka, skleněná lahev, kámen ....). Překřižte přes sebe palce a předloktí útočníka (ruku, nikoli zbraň) zadržte ve zpevněných dlaních a prsty ji sevřete. Následuje stržení na zem, pákové techniky, kopy a pod ....

Kryty předloktím s protiúdery dlaní a loktem - Forearm Shield and Counterstrike :

      První ukázka malé krátké kombinace obranného a útočného pohybu. Sebeobrana není jen o pasívním couvání a krytí se, nebo uhýbání, je to o tom, když už jsme ustáli první útok, nedopustit ty další, takže buď se nám podaří z nebezpečné situace po prvním blou utéct, nebo musíme ihned zasadit protiúder a cestu k útěku si vybojovat. V krajním případě útočníka přemoci, omezit na pohybu (svázat, nasadit pouta, někde zavřít .... a přivolat Policii.

Uvolnění zápěstí - Wrist Release :

      První ukázka tzv. "malých pák", které se nasazují na menší klouby, tady hlavně na prsty a zápěstí. Zde je vidět, že když vám někdo sevře ruku zachycením za zápěstí, nemá smysl se "vytrhávat" silou, ale uvolníte se rychlým přetočením malíkovou hranou a tlakem na protivníkovo předloktí shora - touto malíkovou hranou. To vyvolá bolest a protivník vás pustí.

Sevření krku oběma rukama - Neck Pressing :

       Demonstrace základního principu uvolnění se ze sevření - protože je dívka většinou fyzicky slabší, než agresor, nepere se s ním o to, aby odtrhla jeho ruce za svého krku (tím by si jen o to více sama ublížila), ale proklouzne jedním natočeným ramenem mezi pažemi a tím si i protáhne ruce k úderu, nebo jen tlaku dlaní na bradu útočníka zdola. Bolestivější variantou je tlačit, nebo udeřit na nos, nosní přepážky - a rozdrtit je spodní plochou dlaně.

Sevření v pase - Pressing in Waist :

      Další úplně malá základní kombinace, zatím bez dynamiky a podpory těla (je zapotřebí začít s tím, že si zvykáme na provádění základních pohybů pomalu, ne rychle, rychlost a síla může přijít až po dobrém ovládntí správné techniky). Tady Nela ukazuje, jak se poprvé učí udeřit/vyvinout tlak dlaní zdola vzhůru - na bradu a tím od sebe útočníka odvrátit. To jí také vytvoří prostor pro protiúder na nos (například).

Obrana proti přímému úderu - Straight Blow Defence :

      Malá kombinace krytu obě rukama (předloktím) a úhybu stranou - na to navázáno kopem kolene do vnitřní strany stehna, či kolene. Úhyby a bloky nejsou ani tak o tom, čelit síle silou, ale být jako voda, útok "obtéci" a pak udeřit.

Uvolnění zápěstí II. - Wrist Release II.

      Druhý způsob uvolnění se ze sevření zápěstí malou pákou, následovanou protiúderem loktem na hlavu agresora.


Rozhovory k videovýuce sebeobrany


Jak se připravit na přicházející krizové roky?


Jak moc mám při tréninku používat sílu a zpevnění ?


Je součástí tréninku i správné dýchání ?


Jak budu v rámci svého domácího tréninku postupovat, čím mám začít a co přijde potom?


V jakém věku je dobré začít s tréninkem bojových umění a do jakého věku je vhodné trénovat ?


Může sebeobranu trénovat i člověk se zdravotním handicapem, se silnou nadváhou, méně pohyblivý ?


Jsou v sebeobraně nějaké technické zkoušky, stupně, barevné pásky ?


Proč je lepší trénovat sebeobranu a ne rovnou nějaký bojový styl, proč nechodit do nějaké pravidelné bojové školy?