Divergence

Veronica Roth  -  nakladatelství CooBoo  -  Albatros média a.s.  2016


"Dneska je tvůj velký den", poznamená matka.

"Ano", odvětím."

"Jsi nervózní?"

     Na chvíli se v zrcadle zadívám do vlastních očí. Dnes podstoupím talentovou zkoušku, která ukáže, do které z pěti frakcí patřím. A zítra, na Obřadu volby, se pro jednu frakci rozhodnu. Rozhodnu o zbytku svého života. Rozhodnu, jestli zůstanu s rodinou, nebo ji navždy opustím.

     Odevzdaní, Upřímní, Mírumilovní, Sečtělí, nebo Neohrožení. Do jedné z pěti frakcí patříte, do jedné jste se zrodili a při obřadu si vyberete,  do které z pěti chcete patřit, Po celý zbytek života.

     Jen jedno je zakázáno. Jen jedno se nesmí. Nikdy. A to mít sklony k více frakcím. Mít talent patřit k více frakcím. Jinými slovy mít talent a schopnosti být divergentní. To je totiž velmi přísně zakázáno.

     Mladá Beatrice Priorová se narodila do rodiny Odevzdaných, ale při Obřadu volby se k údivu všech přidá k jiné frakci a začne si říkat Tris. Ví, že svou divergenci musí za každou cenu utajit a přesto její život ovlivní osudové okolnosti, za jakých se musí rozhodnout. Musí ohrozit svůj život a stát se Divergentní.


nakladatelství CooBoo - Albatros Média a.s.   2016

www.cooboo.cz

www.albatrosmedia.cz