Designa

kolektiv autorů, Nakladatelství Dokořán 2017


     DESIGNA je soubor šesti knih edice Pergamen obohacený o dodatky z několika dalších knížek. Užitečné poznatky a materiály k práci by zde mohli majít zejména umělci, řemeslníci a návrháři.

     Začínáme úchvatným výkladem Keltských vzorů od Adama Tetlowa, plným nádherných kreseb, neocenitelných rad a novátorských pohledů. V Knize II před námi Daud Sutton elegantně odhalí tajné principy a konstrukční techniky, skryté za genialitou Islámského designu. Lisa deLongová se pak v Knize III probere technikami používanými po staletí při tvorbě uměleckých křivek, od formálního listoví po ozdobné květy. Knihou IV otevře Phoebe McNauhgtonová zvláštní umělecko-kouzelnickou skříňku triků, známou jako Perspektiva a jiné optické klamy. Následuje kniha V, v níž nás David Wade pozve k probádání Symetrie, jednoho z nejvšudypřítomnějších, ale i nejhůře postižitelných témat tohoto svazku. A nakonec nás v Knize VI profesor Scott Olsen mistrovsky seznámí s mimořádným fenoménem Zlatého řezu a ukáže nám, jak funguje v přírodě a využívá se v umění.

     Dodatky pocházejí z knih Ancient British Rock Art (Pravěké britské skalní umění) Chrise Mansella, díla Mazes and Labyrinths (Bludiště a labyrinty) Johna Martineaua, dále z Weaving (Tkaní) Christiny Martinové, Alchymistovy kuchyně Guye Ogilvyho a Li Davida Wadea. Novými materiály přispěli Tom Perkins, Dmytro Kostrzycki a Adam Tetlow.

Nakladatelství Dokořán 2017