Denní život na nástupním


      Dokud jste na nástupním oddělení, nebo na tzv. "přibylu", nejste ještě v pravém slova smyslu ve vlastním výkonu trestu, i když vám dny samozřejmě utíkají. Neběží vám ještě hodnotící období, nemůžete být zařazen na pracoviště, nemůžete chodit na aktivity, nelze vám změnit diferenční skupinu .... Jste v takovém jakoby přijímači, kdy si zvykáte na vězeňské rutiny a denní chod.

      Během pobytu na nástupním oddělení jen čekáte, kdy a kam vás během vašeho prvního měsíce ve vězení pošlou. V podstatě se za chvíli, kdy se oklepete z prvních šoků a zjistíte, že vám akutně nikdo neubližuje, začnete nudit. Hledáte tedy, čím byste se zabavili.

      Ve věznicích jsou knihovny. Někdy do nich ale máte přístup až po zařazení na stálé oddělení, nebo do stálé věznice, tedy ne na nástupním. Pokud rádi čtete, vezměte si s sebou při nástupu jednu, dvě knihy. Jde o vaší psychiku, můžete se na část dne "schovat" v nějakém pěkném příběhu a alespoň v mysli být chvíli jinde, než jste. Můžete si vzít i učebnice - čehokoli, od jazyků po přípravu na zvýšení vaší pracovní způsobilosti a využít tak náhlého dostatku volného času k něčemu, co vám bude k užitku v budoucnu. Pokud rádi píšete, vezměte si dostatek papíru a propisek a začněte třeba sepisovat příběhy ostatních, se kterými si budete povídat - takovou koncentraci životních "story", jako ve vězení nenajdete nikde jinde. Člověk se do vězení nedostane jen tak, něco musel zažít, prožít, něco se mu muselo v životě stát, něco, co je příčinou i následkem. Ideální možnost zaplnit hlavu i papír a vyplnit tak volný čas.

      Můžete hrát šachy, pokud je máte vy, nebo někdo okolo vás, karty (ve vězení se hrají "žolíky" a poker, kanastu skoro nikdo nezná a "prší" je moc jednoduché a krátké). Někdo si krátí chvíli kreslením a za tabák třeba překresluje na čtvrtky fotografie dětí a partnerek ostatních ....

      Psát dopisy můžete komukoli. Odevzdáváte je otevřené, na každém oddělení je schránka, kam se vhazují dopisy. Každé ráno pracovního dne ji vychovatel vybere, dopisy prohlédne, pokud to stihne, tak přečte, zda neobsahují nějaké závadné věci - například instrukce k páchání další trestné činnosti, nebo k ovlivňování svědků ještě běžícího soudního procesu, nebo policejního vyšetřování.

      Dopisy v zalepené obálce můžete poslat svému právnímu zástupci, soudům, nebo mezinárodním institucím, hájícím lidská práva .... Kdykoli se můžete poradit s vychovatelem, pokud si nejste jisti.

      Papíry, obálky a poštovní známky si přineste při nástupu s sebou, ve vězení vám je nikdo jiný nedá a do kantýny se hned v prvních dvou, třech týdnech nedostanete. Pokud předpokládáte, že budete korespondovat i se soudy a úřady, vezměte si s sebou podací lístky, z vězení můžete posílat samozřejmě i doporučená psaní - i je dostávat. Dopis s podacím lístkem (a známkami v potřebné hodnotě - poradí vychovatel) vhodíte do schránky, druhý nebo třetí den vám vychovatel vrátí orazítkovaný podací lístek z pošty. Nezapomeňte si ale při nástupu vzít s sebou adresář, komu všemu budete chtít napsat, nebo si budete pak adresy složitě shánět.

      Jak funguje telefonování, jsme již zmínili. Někde se ale setkáte s požadavkem, pokud si chcete telefonovat se svou přítelkyní, že ona musí dodat písemné čestné prohlášení s ověřeným podpisem (to udělají na každé poště za cca 30,- Kč), že je opravdu vaše přítelkyně. Jinde to nechtějí. Při nástupu si vypíšete žádanku o povolení telefonních čísel - povoluje se rodina, manželka, děti, rodiče, sourozenci, právník ... a pak kdokoli, ke komu máte nějaký důležitý a odůvodněný vztah, například lékař, se kterým konzultujete své dlouhodobé onemocnění a pod ... Telefonní čísla vám musí nejprve věznice schválit, což potrvá několik dní a pak si teprve můžete začít dávat písemné žádanky o konkrétní telefonní hovor na konkrétní telefonní číslo.

      Vyplněnou žádanku na schválení hovoru na konkrétní telefonní číslo odevzdáte vychovateli a většinou je žádost do druhého dne schválena a můžete telefonovat - z automatu na telefonní kartě na chodbě oddělení.

     Hovory se nahrávají, v odůvodněných případech vás může i někdo odposlouchávat přímo - pokud je podezření, že budete chtít ovlivňovat svědky, nebo policejní vyšetřování a pod .... Pak může být váš hovor i zrušen a nahraný záznam použit u soudu jako důkazní materiál.

      Na nástupním oddělení jste většinou okolo tří až čtyř týdnů, ale může se stát, že máte tzv. "stopku" a zůstanete na nástupním i několik měsíců - to se stane, pokud máte otevřené nějaké probíhající soudní jednání, nebo sami máte v průběh nějakou svou žádost k soudu, či jednání s vedením věznice. Zůstávání na nástupním oddělení má tu nevýhodu, že vám neběží hodnotící období (to je za každé dva měsíce na mateřské věznici), které vám ovlivní diferenční skupinu, vycházky, pracovní zařazení a podobně. Na nástupním oddělení také nemůžete být zařazeni na pracoviště a nemáte tedy výhody, z toho plynoucí. Je to, jako když jste nuceni čekat na nádraží a vlak nejede .... a nejede .... A vy si nemůžete začít plánovat například žádosti o přerušení trestu, vycházky ven mimo věznici a podobné věci, kterými vězni běžně žijí ....