Daňové zákony 7. 2017

Nakladatelství ANAG 2017 - odborná spolupráce Ing. Pavel Běhounek


      Kniha obsahuje úplná znění všech daňových zákonů, účinná k 1. 7. 2017. Jednotlivé zákony jsou doprovázeny komentovaným přehledem změn, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2017, zejména rozsáhlých změn k 1. 7. 2017. Součástí knihy je také zákon č. 112/2016  Sb., o evidenci tržeb, který je včetně novelizované metodiky Generálního finančního ředitelství z 15. 5. 2017 zařazen na konci knihy.

 • daně z příjmů s rozlišením změn pro rok 2017 a pro rok 2018
 • rezervy pro zjištění základů daně z příjmů
 • daň z přidané hodnoty od 1. 7. 2017 včetně ustanovení pro společnosti bez právní subjektivity použitelných do 31. 12. 2018
 • spotřební daně
 • ekologické daně
 • o povinném označení lihu
 • daň silniční
 • o dani z nabytí nemovitých věcí
 • daň z nemovitých věcí
 • daňový řád
 • o evidenci tržeb včetně nopvého metodického pokynu z 05/2017
 • přehled smluv o zamezení dvojího zdanění

Nakladatelství ANAG 2017 - odborná spolupráce Ing. Pavel Běhounek

www.anag.cz