Daně a zákony pro rok 2019

Nakladatelství ANAG, spol. s r. o., Kollárovo náměstí 698/7, Olomouc      obchod@anag.cz     www.anag.cz


Daně a zákony pro rok 2019

Nakladatelství ANAG, spol. s r. o., Kollárovo náměstí 698/7, Olomouc

obchod@anag.cz    www.anag.cz 


Zákoník práce - 15. aktualizované vydání - se stručným souhrnným komentářem k jednotlivým oblastem právní úpravy, s některými nejnovějšími judikáty Ústavního soudu a Nejvyššího soudu, včetně změn účinných v roce 2018 a k 1. lednu 2019 - 175 stran.

Zákoník práce - 12. aktualizované vydání - prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. lednu 2019 - 1303 stran.

Daňové zákony - v úplném znění k 1. lednu 2019 s přehledy a komentáři změn. Daně z příjmů s vyznačením změn pro rok 2019, rezervy pro zjištění základu daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, ekologické daně, o povinném značení lihu, daň silniční, o dani z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí, daňový řád, o evidenci tržeb, přehled smluv o zamezení dvojího zdanění, všeobecné doplňující informace, vycházející z průměrné mzdy a cestovní náhrady.  318 stran.

Cestovní náhrady - 1. vydání - podle zákoníku práce - praktický průvodce. Zaměstnanci v pracovněprávních vztazích, členové orgánů právnických osob, podnikající fyzické osoby - zahrnutí do daňově účinných nákladů - 191 stran.

Cestovní náhrady v 316 příkladech - 10. aktualizované vydání - komentář k předpisům, pracovní a služební cesty, cestovní náhrady v podnikatelské sféře, cestovní náhrady ve veřejně prospěšné sféře, cestovní náhrady podnikatelů, práce z domu a na dálku, zvláštnosti místní hromadné dopravy, stravné a menu stravenky, stravné při výkonu práce doma, přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů, použití letadel v zahraničí, kurzy pro přepočet měn při vyúčtování, praktické příklady včetně zaúčtování, příklad vyplnění tiskopisu včetně komentáře, daň silniční, vyhláška č. 254/2018 Sb., vyhláška č. 333/2018 S. - 501 stran.

Abeceda mzdové účetní 2019 - 29. aktualizované vydání - osobní a mzdová agenda, pracovněprávní a mzdové minimum, průměrný výdělek, srážky ze mzdy, povinnosti zaměstnavatelů k Úřadu práce a vzájemné vztahy, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, dávky nemocenského pojištění, důchodové pojištění, náhrada majetkové a nemajetkové újmy a bezdůvodné obohacení, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, přehled důležitých údajů - 637 stran.

Elektronická evidence tržeb - praktická příručka - 1. vydání - určeno pro podnikatele i pro neziskové subjekty - 263 stran.

Sbírka souvztažností l účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele - se vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2019 - příručka pro účetní a jiné ekonomické pracovníky - 296 stran.

Nakladatelství ANAG, spol. s r. o., Kollárovo náměstí 698/7, Olomouc

obchod@anag.cz      www.anag.cz    

Doporučená a zajímavá videa z originální produkce NET-TV Mozaika - přihlašte si odběr našeho You Tube kanálu :