Daň z přidané hodnoty

Ing. Ladislav Pitner, Ing. Václav Benda,  Nakladatelství ANAG 2017


     Od 1. 5. 2004, kdy vstoupila Česká republika do Evropské Unie, začal platit zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále zákon o DPH). Do data redakční uzávěrky 11. aktualizovaného vydání byl již celkem čtyřicekrát novelizován. V tomto vydání jsou zdůrazněny změny provedené v zákoně o DPH s účinností od 1. 1. 2016, 1. 5. 2016, 1. 12. 2016, od 1. 1. 2017 a od 1. 7. 2017. Jsou zde také komentovány změny, které byly schváleny již v roce 2014, ale s odloženou účinností od 1. 1. 2016 (dodání a nájem nemovité věci podle § 56 a § 56a a kontrolní hlášení podle § 101e až 101i).

     Nejvíce změn v zákoně o DPH v roce 2017 přinesla novela zákona č. 170/2017 Sb., která je součástí zákona, kterým se mění některé zákony o daních (tzv. daňový balíček) a jejíž účinnost je od 1. 7. 2017.

     V komentáři, který se nyní dostává čtenářům do ruky, a v úplném znění zákona o DPH účinném ke dni 1. 7. 2017 jsou všechny tyto změny zohledněny. Komentář je doplněn aktuálními informacemi a sděleními, zveřejněnými Ministerstvem financí a Finanční správou na jejich internetových stránkách k problematice uplatňování DPH včetně těch, které jsou vydány ke změnám provedeným k 1. 7. 2017.

Nakladatelství ANAG 2017

 www.anag.cz