Magické pohyby - Cvičení pro zdraví a vnitřní energii


      Tato rubrika je připravena pro vše, co je spojené s prací s vnitřní energií a energetickým tělem - v každodenním praktickém životě. Vycházím z "Toltéctví - cesty toltéckých čarodějů - lovců síly", předkolumbovského Mexika (výklad a Tensegrita Carlose Castanedy), ale také z mnohaletého, dnes již skoro celoživotního studia především japonských a čínských bojových umění a v nich obsažené práce s životní energií.

        Tak, jako máme fyzické tělo, které trénujeme, udržujeme a staráme se o něj, máme i energetické tělo, o které se prakticky nestaráme vůbec - nejsme k tomu vedeni ani rodinou, ani školou, ani společností, nebo státem. Je to zásadní chyba naší společnosti, protože energetické tělo prostě máme, umožňuje nám udržet naši životní sílu po dobu našeho života, má své energetické smysly, které se přirozeně projevují, ačkoli se učíme je ignorovat (intuici, empatii, jasnozřivost, citlivost na energii okolí a pod ...) a zúčastňuje se v každé vteřině našeho zcela praktického každodenního života. V tom není žádná ezoterie, duchovno, nadpřirozeno, nejde o nějakou víru - jde o jednoduchou základní fyziku - o základní rovnice "vydat / doplnit" životní energii.

       Kdybychom se své energetické tělo naučili vnímat, pochopili bychom, jak funguje - jak my fungujeme po stránce energetických výdajů a příjmů (tím zároveň pochopíme i principy osobního finančnictví a organizaci osobního času, protože energie-čas-peníze jsou v principu jedno a totéž).

     A přesně o to nám jde na cestě Toltéckého lovce síly. Na následujících stránkách této rubriky vám v textech a audiopodcastech v dalších týdnech vysvětlím, jaké jsou zásady a techniky práce s vnitřní energií a energetickým tělem - protože to musíte dělat sami. Každý máme jiný život, jiné výdaje a příjmy energie, ani jediný člověk na planetě není stejný, jako právě vy, proto je cesta lovce síly čistě individuální.

      Jedna jediná část této cesty je určena kolektivnímu praktikování - a to "Magické Pohyby" (Tensegrita). Jde o cvičební prvky a sestavy pro aktivaci energetického těla a posílení různých center životní síly - tím získáme víc energie na životní změny, které potřebujeme na své cestě udělat. Zde platí, že sice můžete cvičit sami, ale účinky cvičení se zesilují tím více, čím více lidí společně cvičí. Ve zkratce - okolo jednoho cvičícího člověka se utváří jedno energetické pole - jeho vlastní - kdežto okolo cvičící skupiny se utváří navíc kolektivní energetické pole, ve kterém se individuální pole jednotlivců nabíjí a posiluje mnohem rychleji a silněji. Čím více lidí cvičí, tím větší to má účinky.

      Právě připravuji lekce, kurzy, workshopy Magických pohybů - jak školící, abyste se sestavy naučili a pochopili je, tak praktikující, kde budeme společně nabírat energii. Sledujte tuto rubriku :-)