Co je to "Toltéctví" v každodenní realitě


     Toltéctví - je žití s přijetím reality celého světa, ve kterém žijeme a který i my společně se vším živým ve vesmíru tvoříme. Reality neustále přítomné, proměnlivé, prodporující se a do sebe prolínající HMOTY a ENERGIE a všech jejích projevů, které vnímáme.

     Náš život, jak jej den po dni žijeme, je tvořen, pokud to maximálně zjednodušíme, vnímáním toho, co cítíme smysly hmotného a energetického těla a reagováním na tyto vjemy. Reagovat můžeme intuitivně, například odtažením ruky z příliš horkého předmětu, emotivně, když se bráníme projevům příliš hrubiánského člověka odchodem z místnosti, naprogramovaně, když odsoudíme zcela neznámého člověka za to, že je ve vězení, aniž bychom tušili, proč tam je a jak to ovlivnilo jeho život, promyšleně, když si budujeme roky a roky ve firmě svou kariéru a kličkujeme v soubojích o povýšení a moc ..... a tak bych mohl pokračovat dál a dál ....

      Toltéctví je toto vše, činěno ale s jasným pochopením zákonitostí příčin, dění a následků, s přijetím naprosté osobní odpovědnosti za svobodné rozhodování  - a to až na nejzákladnější úrovni vlastní životní energie, životní síly, díky které existujeme.

      Tolték je živá bytost, která pochopila, že vnímání světa okolo sebe je dar od života, který je, jako vše ostatní, třeba neustále trénovat, rozvíjet a snažit se rozšířit do co nejvzálenějších hranic svých možností. Čím více, ostřeji, čistěji a jasněji vnímáme, tím promyšleněji, vědoměji a svobodněji se ve všech situacích svého života rozhodujeme, rozumíme jim, plánujeme budoucnost, učíme se z minulosti, předcházíme chybám a volíme další bezchybné dění.

     Současná doba nabízí nepřeberné množství vjemů, informací, prožitků, střetů a situací, stejně jako vztahů a výzev. Sice nečelíme jako naši předkové válkám, epidemiím, či vraždění ve jménu náboženských dogmat, ale zase se potápíme v bezbřehé bažině nekonečného proudu všeho, co na nás moderní život navěšuje - a jako pravidelné laviny nás decimují vlny dalších nabídek, slov, emocí, reklam .... V tomto stavu, kdy se dusíme pod náporem materiálního světa, nenacházíme ani vteřinu času, ani zlomek sil na své energeticé tělo a jeho smysly. Potlačujeme pocity, ignorujeme intuici, odstřiháváme empatii - na nic z toho nemáme čas a sílu.

     Zabývat se jednotlivými projevy a aspekty svého materiálního a vztahového života znamená jej většinou marnit nekonečným proudem zbytečného sebeklamu.  Nikdy se nedostanete k jádru všeho - sami k soběPředstavte si obrovský košatý strom plný desetitisíců barevných listů - to je váš život a každý z listů je něco, co ve svém životě prožíváte - drobnosti, jako co vám kdo právě řekl, kdo vás zrovna něčím potěšil, nebo urazil, kdo se nezachoval tak, jak jste chtěli. Nechutnající jídlo, skvělá káva, neochotná prodavačka v supermarketu, křičící děti, zajímavý film, unavený manžel, mastný flek na právě vyprané košili, mšice na vašich drahých růžích před domem. Nekonečné problémy nekonečného lidského ega, které vám zakrývají jeho podstatu a připravují vás o to nejcennější, co máte - o čas a energii.

     Co myslíte, že má pro lovce síly větší smysl - zdravý list, nebo zdravý kmen jeho životního stromu? Listy jsou pomíjivé, ve statisících rostou, vadnou, odpadávají a uvolňují místo dalším, které opět rostou, vadnou a odpadávají ..... kdežto kmen je jeden a skrze něj proudí životadárná míza do všech větví, větviček, pupenů i listů, květů i semen ...  Pokud máte pocit, že váš strom roste špatně, že je nemocný - že váš život nejde správným směrem a správnou cestou - co uděláte? Uzdravíte a narovnáte kmen, nebo budete léčit listy?

     Tak proč skoro všichni léčíte jednotlivé drobnosti svého každodenního života? Proč o nich neustále mluvíte, myslíte na ně a proč máte pocit, že to zajímá všechno okolo? Proč neustále chodíte k psychoanalytikům, léčitelům, na stovky přednášek, kurzů a lekcí všeho toho, jak se starat o bezbřehý počet jednotlivostí svého každodenního života, které jsou stejně pomíjivé a nekonečné, jako listy na stromě? Proč na to do nekonečna utrácíte spousty času, energie a peněz a přitom se nijak neměníte, nevyvíjíte, neposilujete, nehnete se z místa? Nemělo by větší smysl udravit, vyléčit a posílit kmen - vaše energetické tělo - které by pak mohlo správně a silněji nechat proudit zdravou energii do každé minuty a vteřiny všech vašich dalších hodin, dnů, týdnů, měsíců a let, které byste mohli prožívat vědomě, zdravě a svobodně?

A to je pravé Toltéctví, tak se chová Tolték, bojovník.

Jak vykročit na praktickou cestu Toltéckého bojovníka, se dozvíte v dalších kapitolách této rubriky :

Ukázky cvičení "Magických pohybů"