Civilizace - západ a zbytek světa

Niall Ferguson -  Nakladatelství Argo/Dokořán  2014


Nakladatelství ARGO  2014      www.argo.cz

Nakladatelství Dokořán 2014    www.dokoran.cz

recenze zveřejněna 27. ledna 2017

     Pokud byste v roce 1411 dokázali obeplout svět, nejvíce by na vás pravděpodobně zapůsobila kvalita života v civilizacích Orientu. Císař Jung-le z dynastie Ming budoval v Pekingu "Zakázané město", začaly práce na znovuotevření a vylepšení "Velkého kanálu", na Blízkém východě Turci obléhali Konstantinopol a město nakonec roku 1453 dobyli. Byzantská říše dodýchávala. Se smrtí válečníka Tamerlána v roce 1405 zmizela opakující se hrozba nájezdů vražedných hord ze Střední Asie. Císaře Jung-leho v Číně a osmanského sultána Murada II. čekala světlá budoucnost.

     Západní EVropa by vám v roce 1411 připadala jako pravý opak. Připomínala ubohé stojaté vody, vzpamatovávala se z pustošivých dopadů "černé smrti" a stále ji ještě sužovala špatná hygiena a zdánlivě nepřetržitá válka. Válčila Anglie s Francií, Aregonie, Kastilie, Navarra, Portugalsko a Skotsko také vedly neustálé boje. V Granadě vládli muslimové. Nejúspěšnějšími částmi Evropy byly severoitalské městské státy Florencie, Janov, Pisa, Siena a Benátky.

     Severní Amerika 15. století byla ve srovnání se středo- a jihoamarickými říšemi Aztéků, Mayů a Inků a jejich vysoko se tyčícími chrámy a cestami, které vedly snad až do nebes, pouhou divočinou, kde vládla anarchie.

     Jak se tedy stalo, že tento "Západ" získal během dalších pěti set let naprostou dominanci? To, že k tomu došlo, podla autora knihy záviselo na tom, že Západ vyvinul šest "zabijáckých aplikací" : Konkurence, Věda, Demokracie, Medicína, Konzumní společnost a Etika práce. A právě rozvoji těchto šesti "zabijáckých aplikací" jsou věnovány jednotlivé kapitoly této knihy.

     Na začátku 21. století, kdy se podle autora situace mění a kdy "zbytek světa" přestává být "zbytkem", si autor naopak klade otázku, jaký bude další vývoj západní civilizace. Dokáže si svoji dominanci ve střetu s "Asijskými tygry" a s "fundamentálním Islámem" udržet? A pokud ano, jakou cenu za to bude muset zaplatit?