Techniky obrany proti chycení hlavy, vlasů, krku, škrcení - pro dívky a dospělé ženy


Obrana proti držení hlavy oběma rukama s kopem kolenem

Sevření/škrcení krku jednou rukou