Chemical Elements Compendium

Nakladatelství 2 Theta  2013


     Velmi podrobná a přehledná kniha o všech dosud známých chemických prvcích. Dílo autorského kolektivu Slezské technické univerzity v polských Gliwicích navazuje na dvě předchozí vydání v polském jazyce - toto vydání je v angličtině.

     Od Vodíku k Ununoctiu naleznete přehledně popis všech 118 poznaných prvků tohoto světa. Historie, výskyt, výroba, fyzikálně chemické vlastnosti, sloučeniny, krystalické struktury, případná radioaktivita a další vlastnosti - a také možnosti stanovení různými analytickými metodami.  To vše má nepřeberné možnosti technického, laboratorního i výrobního užití v praxi.

     Součástí knihy jsou tabulky prvků sestavené podle daných parametrů a také mnohojazyčný slovníček názvů prvků.


vydalo nakladatelství 2 Theta v roce 2013

www.2theta.cz