Cesta vizualizace - trénink v mysli / Saimin jutsu

Kuji-no-ho  :  magická ochrana pomocí devíti prstových znaků


      Saimin-jutsu je metoda, kdysi používaná japonskými bojovníky Ninjutsu k praktikování tréninkových metod a technik bojového umění na úrovni mysli a energetického těla. Dá se říci, že jde o určitou formu sebeprogramování, při které se neuvádíme ani tak do duševního tranzu, nebo změněného stavu vědomí, jako spíš aktivujeme energetické tělo a pracujeme s ním, učíme ho - programujeme jej.

      Tato metoda - nazvěte si jí sami, jak se vám zlíbí, je vhodná nejen pro trénink bojových umění, ale v podstatě pro cokoli, co se v běžném životě učíme, co děláme, k čemu se připravujeme, o co bojujeme a usilujeme - ať už je to dobře složená zkouška ve škole, sportovní turnaj, první rande, nebo postup v pracovní kariéře.

     Díky sebeoprogramování metodou Saimin-jutsu můžete nejen trénovat svou připravenost, aktivovat své odhodlání a navyšovat svou soustředěnost a pozornost. Můžete se také léčit, či měnit sami sebe, své návyky, zlozvyky, slabé stránky.

       Historické příběhy, zmiňující bojovníky NINJA, jsou zkresleny fantaskními bájemi a mýty o jejich nadpřirozených schopnostech - ve své době je mezi prostý a nevzdělaný středověký lid Japonska šířili sami ninjové a těžili z toho, že se jich pak lidé báli jako zlých čarodějů a démonů. Mezi nejrozšířenější mýty například patřilo, že se ninjové umí učinit neviditelnými, měnit svůj tělesný tvar a podobu, pohybovat se jako stíny prostorem a časem ....

     Historky o ninjutsu v japonských dějinách pak zmiňují Saimin-jutsu jako umění hypnózy, Kiai-jutsu jako umění smrtícího výkřiku .... a Kuji-no-ho jako magickou ochranu pomocí devíti mystických prstových znaků. Tyto a další metody dávaly ninjovi údajně schopnosti, které jsou běžnému člověku, či bojovníku zcela nedosažitelné - jsou nadlidské.

      Pověsti, mýty a legendy středověkého japonska jsou sice většinou založeny na vědomě šířených klamech samotných ninjů, ale také mají i své zcela reálné pozadí a některé zdánlivě magické techniky mají vysvětlitelnou a i dnes použitelnou podstatu - jako například zmíněné metody Saimin-jutsu a Kuji-no-ho.

     Jakmile porozumíte podstatě a principu zdánlivě mýtických, mygických prstových znaků, pochopíte, že se jedná o propracovanou, přirozenou a účinnou techniku vlastního tréninku, kterou můžete ke svému prospěchu provádět i dnes.

      Metoda Kuji-no-ho je založena na kombinaci nějakého fyzického symbolu (v tomto případě devíti prstových znaků), pocitového smyslového vjemu, ukládaného do energetického těla (postupná přesná připravenost těla a energie k akci) a vědomé myšlenkové vizualizace Saimin-jutsu (přesná vizualizace postupných kroků a činů) což je snadno přirovnatelné k "sebehypnóze", mě však více sedí přirovnání k "sebeprogramování".

       Sebeprogramování není ani metodou hypnozy, při které je hypnotizovaný uceden do stavu nevědomí a je pracováno s jeho podvědomím, není to ani metoda meditace, při které se navozuje stav vnitřního uvolnění, klidu a útlumu "vnitřního dialogu mysli" - i když už jsme docela blízko. Saimin-jutsu je práce s pocitovým, tedy energetickým tělem, do kterého se ukládají prožité zkušenosti - a Kuji-no-ho je technika, jak lze Saimin-jutsu využít k tréninku přesně specifikovaného cíle, kterého potřebujete dosáhnout.

       Tak, aby to bylo co nejsrozumitelnější všem - oběma metodami vkládáme do fyzického symbolu - prstového znaku - vizualizaci zcela přesného tréninkového postupu (to zprostředkuje vaše soustředěná mysl) a energetické naladění vašeho těla na cílový stav zmíněného tréninkového postupu. Obojí je neustále fixováno na konkrétní prstový znak, dokud není vaše vědomí, podvědomí, mysl, fyzické i energetické tělo zcela sladěno s tím, o co se tímto postupem snažíte. Jednodušeji - tak dlouho programujete do daného prstového znaku svůj záměr, svou vůli - až jej naprogramujete a výsledkem je NÁSTROJ (váš osobní a nesdílitelný nástroj), kterým ihned ve svém těle vyvoláte potřebný stav (bojové připravenosti, soustředěnosti, odvahy a pod ....).

      Takto si vytvoříte pro své vlastní potřeby svůj "magický" nástroj, který může být ostatním lidem nejen nesrozumitelný, ale mohou jej považovat i za magický, až nadpřirozený. Přitom programování lidského chování i pocitového rozpoložení zná lidstvo už od nepaměti, od počátků své existence. Existují zcela běžně takové prstové znaky, kterými jsme od dětství programováni hromadně všichni. Například ukazováček, položený na oba rty - všichni hned ztichnou, aniž byste museli něco říkat. Mnutí si bříška palce a ukazováčku znamená "peníze". Dlaň, rázně nastavená proti druhému člověku - a on, kráčející k vám, se zastaví. Pokýváte ohnutým ukazováčkem několikrát směrem k sobě - a on se opět rozejde.

     Že jsou takové znaky dlouhodobě naprogramovány lidmi, kteří je používají, se dá prokázat jednoduše tak, že je použijete například na necivilizované domorodé kmeny v džungli - nebudou většině vašich gest vůbec rozumět, protože se neúčastnili jejich kolektivního programování. Kdyby přiletěli z vesmíru mimozemšťani, vůbec by vaše gesta a prstové znaky nepochopili a nebyli by jimi ovlivněni.

      Kuji-no-ho a Saimin-jutsu jsou v tradiční metodě bojovníků Ninjutsu popsány v přesném návodu v devíti podkapitolách této stránky. Jsou určené a vhodné pro zcela každého, ať už se věnujete bojovým uměním, nebo ne. Jen musíte vědět, co si do svých prstových znaků chcete naprogramovat - držte se toho přesně a buďte trpěliví .... a ovoce vaší vůle a snahy se dostaví!

      Z úcty k tradici Ninjutsu v těchto devíti krocích metody Kuji-no-ho uvedu i názvy, vycházející z japonštiny a z terminologie Ninjutsu. Nemusíte ale vůbec tato slova a názvy, jako Češi ve Střední Evropě jednadvacátého století vůbec používat. Není to zapotřebí, naše vědomí je už na daleko vyšší úrovni, než u středověkých obyvatelů feudálního Japonska.

V nejbližších dnech doplním popis a fotografie kompletních devíti znaků Kuji-no-ho. Děkuji za krátkodobou trpělivost.


Přepsáno v zaktualizované podobě z mé vlastní knihy: Jaroslav Polák - "Nin Tsun Do Combat - Bojové techniky s tyčí a mečem", Naše Vojsko 2005.