Cesta lovce síly - úvod


      Bude to už více jak dvacet let, kdy jsem přestal vést lekce, kurzy a workshopy, publikovat články a knihy o světě Toltéků - lovců síly. Tehdy jsem si uvědomil, že i když o Toltéctví mluvím a píšu, vedu kurzy Magických pohybů - tak podle toho sám moc nežiju. A dokud nebudu žít plně jako Tolték, tak nemám právo mluvit k někomu jinému, než sám k sobě.

      Dnes se můj život řídí cestou Toltéctví mnohem více a já vnitřně cítím, že už není potřeba se k vedení kurzů vracet. Svou cestu jsem našel a připravuji se na další kroky, které stejně mohu dělat jen já sám.

     Tím, že jsem se také přes půlku života věnoval i výuce bojových umění a otázkám bezpečnosti - jako novinář i jako lektor, jsem ale zároveň viděl, že se blíží konflikty a krize (ve kterých jsme právě až po krk), že jsou nevyhnutelné války o zdroje na celém světě - a jako kdokoli jiný jsem jen netušil, co konkrétně přijde, odkud a kdy .......  a co se bude dít dál.

     Vše začátkem roku 2020 odstartovala pandemie koronaviru, nato začátkem roku 2022 přišla do Evropy po téměř století míru válka. Jistě, byly i boje v Jugoslávii a na Krymu, ale teprve ruský válečný útok na Ukrajinu a jeho nelidská brutalita se nás citelně a osobně dotkl a poprvé jsme opět pocílili skutečný strach, že by se tato válka mohla lehce přenést až k nám. Inflace, sílící vlny sucha a veder, výkyvy počasí, různé další epidemie nemocí .... to vše jen realitu dobarvuje a celkový rozpad zrychluje.

      Dnes žijeme v situaci, kdy doslova netušíme, co se stane za pár hodin, jaký bude svět za měsíc, natož třeba za rok. Podívám-li se dozadu, vidím, že mnoho názorů, stanovisek, zásad a hodnot ztratilo doslova přes noc platnost, všichni "odborníci" a "experti" se mýlili v odhadech a prognózách a teď se dá odkohokoli a odkudkoli čekat naprosto cokoli.

        Utápíme se v moři problémů, které rostou a hromadí se a víme, že jsme sotva na okraji zcela devastujících krizí - zrychlující se zadlužování, které nikdo nedokáže splatit, rozpadající se infrastruktura, kterou už nikdo nedokáže zmodernizovat (jen záplatujeme to, co je nejvíce vidět), příliv běženců z oblastí, ve kterých se už nyní nedá žít - v počtech, vysoce převyšujících celou populaci naší země a zcela reálný začátek vražedných válek o zdroje, které docházejí, nebo jsou nedostupné. Toto vše má jedinou hlavní příčinu, se kterou ale nikdo neumí nic dělat - lidí je na této planetě už příliš moc.

      Důkaz toho je jednoduchý, představte si, kdyby najednou na světě zůstala jen jedna miliarda lidí - vyřešilo by se samo od sebe úplně vše, na co si jen vzpomenete - energetika, bydlení, zemědělství, ekologie, nezaměstnanost, znečištění, rybolov .... vše, co dnes neumíme řešit, protože to snadná a rychlá řešení nemá. Jenomže to, že by se počet lidí na planetě prudce zmenšil, se stane jedině nějakou globální vyhlazovací katastrofou, nebo totální válkou - a to si nikdo nepřeje a nechce - nebo odchodem většiny lidstva do vesmíru, kolonizovat nové světy - a na to nemáme technologie a zdroje.

     Jako jedinec si neumím s touto otázkou nijak poradit a nemám možnost - ani sílu - svět změnit k lepšímu. Mohu udělat jedno jediné - trénovat a připravovat sám sebe tak, abych byl připraven na změny, které právě začínají. Udělat ze sebe skutečného lovce - bojovníka, který v přicházejícím chaosu nebude zbytečně přivolávat staré jistoty, padlý řád a minulé "zlaté časy", ale který se naučí žít a i pomáhat ostatním v nových podmínkách nového světa, který již probleskuje mezi troskami toho starého.

        Na každý boj, i když je to boj se sebou samým a proti svým vlastním nedokonalostem, je třeba mít dostatek sil, jasný cíl a alespoň rámcovou strategii, jak boj vést. Já tuto strategii vidím ve světě Toltéckých lovců síly - lovců vnitřní energie. A tím, že vás s tímto světem na svém webu a ve svých videích postupně seznámím, si v něm i já po dvacetileté pauze opět udělám jasno :-) A třeba i někomu z vás posvítím na novou cestu - vydat se po ní a někam dojít už ale budete muset vy sami :-)

                                                                                                         Jaroslav Polák,  24. 7. 2022

........
........
......
.......