Červená královna

Matt Ridley - Nakladatelství Argo a Nakladatelství Dokořán  2017


Nakladatelství Argo a Nakladatelství Dokořán

www.argo.cz        www.dokoran.cz

     Kritičtější vševědy mezi čtenáři už jistě pobuřuje můj dosavadní nezájem o imunitní systém. Vědí přece, že proti nemocem se nebojuje sexem, ale produkcí protilátek, ať už vakcinací, nebo bez ní. Jenže imunitní systém je z evolučního hlediska mladý vynález, poprvé se objevil u plazů před nějakými 300 miliony let. Žáby, ryby, hmyz, humři, hlemýždi a perloočky žádný imunitní systém nemají. Nejnovější teorie nicméně snoubí imunitní systém se sexualitou ve všeobjímající hypotéze o Červené královně. Nápaditým autorem na tomto poli je Hans Bremermann z Kalifornské univerzity v Berkeley, jehož práce poskytují závažné důkazy o vzájemé závislosti obou fenomenů. Imunitní systém by podle něj bez sexuality nefungoval.

.....................................

     Slavný autor Matt Ridley přináší v této již klasické knize teorii vývoje lidské přirozenosti a sexuality. Anatomie, metabolismus i sociální chování každého organismu včetně člověka jsou přímo podřízeny nutnosti reprodukce - pokud jedinec nepředá své geny do další generace, jeho vývojová linie prostě vyhyne, i kdyby byl ve všem ostatním nejlepší.

     Proč jsou květiny pestré a voní, proč ptáci nahlas zpívají a hýří barvami, proč se ženy nákladně a vyzývavě oblékají, když to zvyšuje jejich individuální rizika v běžném životě? Proč u člověka najdeme jen dvě pohlaví, nikoli tři, nebo šest? K čemu je sex? Odpovědi na všechny tyto otázky se dozvíme ve čtivé a zábavné knize, která potěší nejen všechny zájemce o biologii, psychologii, či evoluci, ale každého, koho zajímá, proč jsme takoví, jací jsme.