Černé díry

Stephen Hawking,  Nakladatelství DOkořán a Argo  2017


     Říká se, že pravda je někdy podivnější, než smyšlenka, a nikdy to neplatí víc než v případě černých děr. Černé díry jsou podivnější, než všechno, co si kdy navymýšleli autoři science-fiction - a přitom jde bezpochyby o vědecky doložené objekty. Vědecké obci trvalo dlouho, než si uvědomila, že velmi hmotné hvězdy se mohou následkem vlastní gravitace zhroutit do sebe, a začala zkoumat, jak se bude pozůstalé těleso chovat. Albert Einstein dokonce v roce 1939 napsal článek, že hvězdy se působením gravitace zhroutit nemoho, protože hmotu neze stlačit za určitou mez. Mnoho vědců tento Einsteinův instinktivní dojem sdílelo.

      Podle něterých teorií je vesmír, který zažíváme, jen čtyřrozměrná plocha v deseti- či jedenáctirozměrném prostoru. Jistý obrázek o tom, co se tím míní, si uděláme z  filmu "Interstellar". Tyto vyšší dimenze nevnímáme proto, že jimi neprochází světlo, na rozdíl od čtyř dimenzí našeho známého vesmíru. Gravitace by nicméně na tyto vyšší dimenze působila a byla by tam mnohem silnější než v našem vesmíru.

      Stephen Hawking je dobře znám svým úsilím přiblížit problémy současné fyziky laickému publiku. Součástí této snahy jsou i rozhlasové přednášky o černých dírách, snad nejpodivnějších objektech ve vesmíru. Jde o téma, ke kterému se Hawking ve své odborné i popularizační práci neustále vrací a pro tuto příležitost svůj výklad co možná zjednodušil, aby ho mohl pojednat v určeném omezeném čase, srozumitelně a přehledně.

Nakladatelství Dokořán a Argo 2017

www.argo.cz

www.dokoran.cz