Bytosti přírody

Margot Ruis, Nakladatelství KAZDA Brno 2014    www.knihykazda.cz


Bytosti přírody

Margot Ruis, Nakladatelství KAZDA Brno 2014  www.knihykazda.cz


     Když se semínko promění v rostlinu, pokládáme to za "normální". Ale proč vlastně? Protože tento děj může lidstvo pozorovat již po celá tisíciletí. Semínko zapadne do půdy a vyvine se z něho rostlina. Přesně tak! Je to zcela "normální". A přesto je to zázrak. Jak jinak nazvat děj, kdy z pecky třešně vyroste strom? Pozorujeme-li vnější formu, nemají obě stádia vývoje třešňového stromu nic společného - malá, sotva viditelná pecka a velký strom s listy, květy a plody. Jak je však možné, že se pecka promění ve strom? Kdo způsobí tento zázrak? Musí zde být přece ukrytý nějaký tajemný zákon života. Ale kdo je vykonavatelem tohoto zákona? A kdo dohlíží na jeho působení?

     Jsou to přírodní bytosti, které se starají o to, aby se stále znovu uskutečňoval tento magický akt proměny semene ve strom! Nespočetní tvorové pracují společně na tom, aby se zelený šat naší matky Země rozzářil. O nich a také o ostatních druzích bytostí přírody je v této knize řeč.

     Již léta si vedu poznámky o setkáních s dévy stromů, elfy květin, s bytostmi vody a s velkými elfy hor a moří. Popisy příhod a rekonstrukce rozhovorů  jsou proto do všech detailů autentické. Co se týče rozhovorů, jde o záznamy přímo z místa, kde byly vedeny. Bude-li vám tedy někdy v opuštěné vysokohorské oblasti nápadná žena, která s poznámkovým blokem na kolenou sedí sama uprostřed krajiny, střídavě horlivě píše a pak se opět fascinovaně dívá do vzduchu na určité místo, kde vy nevidíte vůbec nic - a působí přitom šťastně - tak to jsem já ....

    Komunikace s přírodními bytostmi probíhá nejen slovy a gesty, vnímatelnými našimi běžnými smysly, ale i prostřednictvím pocitů a obrazů, které si můžeme podobně jako určitá zachvívání navzájem zprostředkovat. Když tedy najdete v textu poznámku : "elf mi ukázal obraz noční krajiny ....", není tím míněno, že mi předložil fotografii, nebo olejomalbu, nýbrž že mi zprostředkoval vnitřní obraz.

..............................

     Margot Rius patří k těm nemnohým lidem, kteří mohou vidět přírodní bytosti a hovořit s nimi. Obrací se k nim s láskou a pochopením a díky tomu může pronikat do jemného světa, který prozařuje stromy, louku, potok, les, zahradu i hory.


Doporučená videa z originální produkce NET-TV Mozaika - přihlašte si odběr našich dvou You Tube kanálů :