Bytosti přírody a léčení země

Margot Ruis, Nakladatelství KAZDA Brno 2014    www.knihykazda.cz


Bytosti přírody a léčení země

Margot Ruis, Nakladatelství KAZDA Brno 2014  www.knihykazda.cz

     Říše přírodních bytostí, "jiný svět" ..... Už ve své první knize "Bytosti přírody - setkání s přáteli člověka" nám Margot Ruis otevřela působivý vhled do jemnějších rovin bytí. Vylíčila svá setkání s elfy, vodními žínkami, dévy, či dévami stromů a dalšími bytostmi a ukázala i dnešnímu člověku, jak navázat kontakty, jaké národy žijící v sepětí s přírodou v minulosti běžně pěstovaly.

      Tuto její druhou knihu charakterizuje při vší lehkosti autorčina stylu poněkud vážnější ladění. Pochybené technologické a společenské vývojové tendence posledních let probouzejí naléhavé volání po důsledné změně orientace ve všech oblastech života a po aktivním přístupu k léčbě a ozdravení Země. Právě z říše přírodních bytostí k tomu dostáváme důležité podněty.

      To, co Margot Ruis v této knize popisuje, zahrnuje téměř dvacet let intenzivních prožitků. Obzvlášť šťastná je skutečnost, že dokáže vypisovat tak vytříbeným a přitažlivým jazykem svůj osobní přístup k tajemnému "jinému světu", kde mají všechny děje růstu a formování své kořeny v přírodě. Navíc má ve svém muži Gerhardu Kojogovi po boku partnera, který s přírodními bytostmi rovněž komunikuje a to je další výjimečné štěstí. Přitom jí zůstávají vzdáleny některé pochybné proudy v esoterice, lteré žel rovněž nejsou dnešné době neznámé.

      Kromě mnoha milých setkání nám popisuje i jejich naléhavé volání jiného světa : Chybný technologický a společenský rozvoj poslední doby přivodil jemnohmotnému prostředí naší Země utrpení a ohrožuje postupně i život nás samotných. K léčení "Matky Země" může každý z nás přispět vědomějším životem, orientovaným nikoliv na "mít", ale na "být" - a láskou k přírodě, k jejím bytostem i k sobě navzájem.

      Některé možnosti léčení Země, které Margot Ruis ukazuje, vycházejí ze šamanských metod a rituálů. Autorka nicméně vidí tuto svoji osobní cestu pouze jako jednu z možných. Důležitý je společný cíl, a bylo by ideální, kdyby se všichni nábožensky, nebo spirituálně založení lidé cítili jako přirození spojenci - "proti náboženství materialismu".


Doporučená videa z originální produkce NET-TV Mozaika - přihlašte si odběr našich dvou You Tube kanálů :