Bruce Lee a Jeet Kune Do

"Jeet Kune Do"  (styl letící pěsti) - inspirace pro dnešní reálnou pouliční sebeobranu


           Bruce Lee byl mým velkým vzorem na mé cestě bojovníka - a to nejen v technice, ale především v principech uvažování a v přístupu k chápání bojových umění. Sbíral jsem o něm informace, texty, překládal člány a sestavil jsem knihu, kterou jsem vydal okolo roku 1994 v Praze. Tuto knihu si nyní dovolím sem do této rubriky přepsat a tak vám nabídnout stejnou inspiraci, jakou jsem měl na počátku svých tréniků já.

                                                   Jaroslav Polák