Britské Impérium

Niall Ferguson  -  nakladatelství Argo  2016


     Kdysi existovalo impérium, které vládlo asi čtvrtině světové populace, zabíralo zhruba stejně velký díl souše a ovládalo téměř všechny oceány. Britské impérium bylo největší říší všech dob.

     Co tomuto Imperiu vytýkáme dnes? Kritikové Britského imperia tvrdí, že jeho obrovské bohatství vzniklo na základě útlaku, vykořisťování a především obchodu s otroky, na kterém se Británie v celosvětovém měřítku podílela přibližně třetinou.

     Na jedné z webových stránek BBC pro školáky lze číst : "Imperium dosáhlo velikosti tím, že zabilo velké množství lidí, kteří neměli tak ostré zbraně a ukradlo jim jejich země, i když se metody později změnily - armáda dala přednost zabíjení lidí kulomety ..."

     Přední historik a univerzitní profesor historie Niall Ferguson líčí v této nové knize historii Britského Imperia od 16. do 21. století. Ukazuje nejrůznější úhly pohledu na dění v celém světě. Jedním z úhlů pohledu byl příznivý vliv Impéria na vývoji Spojených Států a Kanady, Indie, Afriky, Austrálie, Nového Zélandu, Východní Asie a Číny, a to funkční efektivitou vlády a její dlouhodobou stabilitou. Kniha ukazuje i to dobré, i to špatné a redakce TV Mozaika ji rozhodně doporučuje prostudovat každému, kdo chce pochopit zjevné i skryté vlivy a síly při vývoji moderní lidské civilizace.

Nakladatelství Prostor, Argo a Dokořán 2016

www.argo.cz

www.eprostor.cz

www.dokoran.cz