Břeclav


Břeclav (německy Lundenburg, polsky Brzecław, do roku 1925 oficiálně a v místním nářečí Břeclava) je město v Jihomoravském kraji, 52 km jihovýchodně od Brna na řece Dyji, poblíž hranic s Rakouskem a Slovenskem. Má rozlohu 77,11 km² a žije zde přibližně 25 tisíc obyvatel. Břeclav je důležitým hraničním přechodem a železniční křižovatkou mezinárodního významu.

Břeclav se skládá ze tří katastrálních území a ze tří jim odpovídajících místních částí:

  • Břeclav (východní polovina města, asi 15 000 obyvatel)
  • Charvátská Nová Ves (severozápad, asi 5 000 obyvatel)
  • Poštorná (jihozápad, asi 6 000 obyvatel)

     Jako místní část se v terénu označuje ještě Stará Břeclav, která ale leží na katastrálním území Břeclav. Do roku 2006 bylo součástí Břeclavi čtvrté katastrální území - Ladná. Břeclav byla dříve okresním městem, v současnosti je obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem. Okres Břeclav ale stále existuje a skládá se ze 63 obcí, ORP z 18 obcí.


Videa z produkce NET-TV Mozaika EU, která souvisí s městem Břeclav :