Bodyguard Combat Art - sebeobrana a survival

Milí diváci/divačky, tuto celou velkou rubriku pro vás kompletně aktualizujeme - a to tak, aby na konci prázdnin, tedy cca od druhé poloviny srpna 2019 zde byly veškeré nové texty a základ výukových videí a tréninkových postupů a návodů.


Co znamená "Bodyguard Combat Art" :

     Co dnes znamená "sebeobrana pro veřenost"? Co nám denně hrozí v reálném životě? Náš život si utváříme sami a sami si také do života vpouštíme, nebo nevpouštíme většinu nebezpečí. Opravdu, převážnou většinu toho, co čeho se bojíme, můžeme sami ovlivnit.

     Bojíme se přepadení? Tak se vyhýbejme místům, na kterých k nim dochází. Bojíme se obtěžování, šikany a nepříjemných lidí? Tak se jim vyhněme a buďme jen s lidmi, kteří jsou k nám milí. Bojíme se drog a jejich uživatelů s kriminálním chováním? Prostě se vyhýbejme jak drogám samotným, tak všem, kteří s nimi mají něco společného a drogy se budou vyhýbat vám.

     S většinou rizik si můžete poradit úplně přesně, jako profesionální bodyguard - dopředu si buďte vědomi jejich existence, řiďte své jednání, chování, činy a myšlení tak, aby jste nebyli na rizikových místech v nesprávný čas a s nesprávnými lidmi a z vašeho života zmizí 80% vešlerého nebezpečí. A těch zbylých 20%, které neovlivníte, na ty se můžete alespoň připravit.

     Fyzickou sebeobranou zvládnete tělesné reakce a naučíte se bojové techniky pro případ fyzické agrese - přepadení, týrání, bití, znásilnění ... Přijetím odpovědosti za své rozhodování a pochopením toku energie vztahů, situací, příčiny a následku - zase zvládnete emoční stresy a zátěže, porozumíte tomu, co se právě děje a co se bude dít jako následek - a jakou má toto dění příčinu.

       Předvídejte a připravte se - vytvořte si rezervy na horší časy, naučte se dovednosti, které vás pomohou ochránit v době, kdy vás neochrání stát a jeho systém. Buďte připravení - kdo jiný, než vy sami, máte zájem na tom, abyste přežili cokoli, co přijde a co se stane?

     Pak se stanete i tím, kdo rozhoduje o tom, co se s ním bude dít - a nedovolí, aby se dostal do situace, ve které by prohrával. Prostě do ní nevstoupí. Tím vším se stáváte "bodyguardem", tedy osobním ochráncem sebe sama - a rozšířit tuto ochranu můžete i na své nejbližší - rodinu, děti, rodiče, přátele. Tímto vším se zabýváme v systému "BODYGUARD COMBAT ART".

Jak zvládnout své emoce a stress

Pochopit a rozumět znamená řídit

Lidský strach, nejistota, panika, zoufalství, hněv, podlehnutí ... pramení z toho, že nerozumíme tomu, co se kolem nás děje, jak se nás to týká, jak to, co nás ohrožuje vzniklo a jak se celá situace bude vyvíjet dál. Pokud víme, o se děje, rozumíme tomu, kde to vzniklo, proč to tak je a jaký bude další vývoj - přebíráme do svých rukou kontrolu nad svým vlastním jednáním a chováním v takové situaci a nemůžeme v ní prohrát, protože na základě našeho pochopení si sami určíme, nakolik v ní dále budeme, nebo ne a co v ní případně uděláme, nebo neuděláme. Vše, co děláme, má své přirozené zákonitosti a svět ve kterém jim rozumíme, je svět "toltéctví".

Doporučená a zajímavá videa s tématikou sebeobrany a survivalu z originální produkce NET-TV Mozaika - přihlašte si odběr našeho You Tube kanálu :