Bloky a kryty předloktím


Základní podoba bloků a krytů předloktím přední i zadní ruky a trénink na začátku samostudia sebeobrany doma :

Vnější bloky předloktím - obrana horního a středního pásma - základní nácvik

Vnitřní bloky předloktím - horní pásmo - základní nácvik

Aplikace bloků předloktím na procvičování při samostudiu doma :

Vnitřní kryt předloktím je jednoduše kryt/blok předloktím přední rukou v horním pásmu (tedy krytí obličeje), který směřuje zvenčí dovnitř (narozdím od opačně vedeného vnějšího krytu). Důležité je se opravdu do tohoto krytu "schovat" celým obličejem a pro jistotu nejen blokovat útok (třeba pěstí do nosu) rukou, ale i uhnout hlavou (v opačném směru, než míří váš blok rukou). V této ukázce pak následuje stejnou rukou protiúder loktem do žeber útočníka.


Vnější kryt předloktím (celou paží), kterým si chráníme hlavu před úderem, fackou, chycením vlasů a pod ... a přechod stejné ruky do protiúderu tzv. "kladivovou pěstí" na nos útočníka.


Dvojitý kryt z předloktí obou paží proti útoku ze strany na hlavu a využití těchto zdvižených paží k rychlému zachycení hlavy (za krk) a jejímu stržení dolů proti kopu kolenem zdola nahoru do obličeje útočníka.


Zde je ukázka dvojitého krtu předloktím při úhybu obránce stranou - obě předloktí jsou nastavena kolmo na útok, který zastavují. Bližší ruka obránce k tělu útočníka pak přechází do vodorovného kladivového úderu na obličej - vzdálenější ruka stále drží kryt a obranu vlastního obličeje.


Kombinace měkkého bloku přetočeným předloktím a zachycením útočící paže dlaní druhé ruky - toto zachycení uvolní první ruku (která vedl blok přetočeným předloktím) a ta se jako uvolněná pružina vymrští do švihového úderu hřbetem (klouby) sevřené pěsti na nos útočníka.


Další využití dvojitého krytu z předloktí obou paží proti útoku ze strany na hlavu (pokud si nejste jistí, z jaké strany přijde útok, kryjte se z obou stran) a následného protiúderu oběma rukama na oči/nos/ústa/krk útočníka. Protiútok je veden buď sevřenými pěstmi, nebo zpevněnými malíkovými hranami obránce.


V této kombinaci dívka útočníka "zavírá" blokem předloktí, uhýbá přitom vně útočníkovy ruky. Na konci bloku oběma rukama chytí hlavu útočníka a strhne ji do strany dolů proti svému kopu kolenem nahoru do obličeje. Při tréninku vždy kopejte do dlaně před obličejem a trénute opatrně.