Bivoj

Juraj Červenák   -  nakladatelství Robert Pilch - BROKILON  2016


     Kosmas, který v 11. století zapsal jakž takž verzi legend o dějinách země české, by se při čtení Jiráskových Starých pověstí českých náramně divil. Všichni zapisovatelé legend v období mezi těmito dvěma velikány ji totiž dále košatili, dotvářeli, obohacovali o příběhy nejasného původu (například o Bivojovi se Kosmovi ani nezdálo, tato postava přibyla až v pozdějším středověku) a neváhali si i vymýšlet a vytvářet úplně nové dějové linie, občas na základě mylných doměnek. Takže to, co dnes známe jako Staré pověsti české, rozhodně není pravý, originální staroslovanský mýtus.

     Tento dobrodružný román se ani nesnaží pátrat po kořenech legendy, ani ji historicky interpretovat. Takto se ony události určitě nestaly a ani stát nemohly. Ale proč bychom si to nemohli na chvilku představovat?  V každém případě, tento příběh je čistokrevná FANTASY.

.......................

     Draigha sebou škubla, jakoby dostala políček. Vrávoravě ustoupila od kotle, z něhož se valila hustá mlha. Zaklínadla jí odumřela na bezdechých rtech.

     "Kněžko!" vykřikl Kernon a natáhl ruku, aby ji zachytil.

     Udělala odmítavé gesto, potřásla hlavou, nabrala rovnováhu a narovnala záda. "Mají tam čaroděje", zasyčela nenávistně. "A ne ledajakého. Ví, že přicházíme."

     Řeka Vltava odděluje území kmene Čechů od Návů, knížectví duchů na zapovězeném východním břehu. Pouze jednou za rok je vladykům a stařešinám dovoleno překročit její tok a vstoupit na posvátný Chrasten, aby tam ve svatyni Vyšehrad obětovali bohům a žádali kněžnu Libuši o hadačské předpovědi a rozsudky ve vzájemných sporech. Letos však výroční slavnosti předcházejí zlá znamení ...


nakladatelství Robert Pilch - BROKOLON  2016

 www.brokilon.cz