Bezpečně na internetu

Martin Kožíšek, Václav Písecký  -  Nakladatelství Grada Publishing 2016


     Internet patří již několik let k běžné součásti života většiny z nás a právě děti jsou v tomto prostředí z hlediska rizik nejohroženější skupinou. Autoři tuto knihu zpracovali takovou formou, aby byla srozumitelná i pro rodiče, kteří dosud počítač a internet nepoužívají. Jedná se o první publikaci na tomto trhu, kdy autoři opravdu vycházejí ze své vlastní praxe, z případů, které sami profesně řešili.

     Domněnka, že máte přístup svých dětí na internet plně pod kontrolou, je v drtivé většině případů zcela mylná. Děti se na internet dostanou nejen doma, ale i ve škole, u kamarádů, ve svém mobilu kdekoli na cestě, na mnoha veřených místech a ve veřejných institucích.  Dítě si přístup k internetu najde i přes vaše dohledy a zákazy a proto je třeba spíše vysvětlovat, než zakazovat.

      Dítě velmi obtížně rozišuje dobré a zlé, je důvěřivé, nechá se snadno zmanipulovat a obelstít. Internet nezná hranice ani časové omezení. Vaše díte může potencionální pachatel kontaktovat odkudkoli a kdykoli.


Nakladatelství Grada Publishing 2016

 www.grada.cz