Atlas bylin

Marta Knauerová a Jana Drnková, Nakladatelství EDIKA Brno 2017, Albatros média a.s.  www.albatrosmedia.cz


Atlas bylin

Marta Knauerová a Jana Drnková, Nakladatelství EDIKA Brno 2017, Albatros média a.s. www.albatrosmedia.cz


     Atlas rostlin, který držíte v rukou, není publikací odbornou, ale naučně-populární. Je malým průvodcem vybranými druhy rostlin, které se více či méně běžně vyskytují v naší přírodě, a to od časného jara až do pozdního podzimu.
     Rostliny byly nafoceny v rámci celé České republiky na jejich přirozených místech výskytu. Jejich rozdělení podle barev je pouze orientační, neboť barevnost květů může být velmi proměnlivá a přesné určení barvy je vždy obtížné. Červená může například přecházet v hnědočervenou, purpurovou, nachovou, rubínovou atd... Určující znaky a popisy bylin byly zvoleny z hlediska botanického co nejjednodušší, přičemž základní odborné termíny jsou vysvětleny a graficky znázorněny v přehledných tabulkách v úvodu knihy. Botanická nomenklatura (názvosloví rostlin) a jejich zařazení do čeledí bylo převzato z publikace "Klíč ke květeně České republiky", vydané v roce 2002 Botanickým ústavem Akademie věd ČR.
     Rostliny, zařazené do této publikace, jsou pohým vzorkem z pestré nabídky planě rostoucích druhů, které nám naše příroda na každém kroku nabízí a které můžeme na svých toulkách přírodou společně objevovat. Cílem této publikace je seznámit vás s těmi nejběžnějšími a pomocí jednoduchého popisu vám pomoci s jejich základním určením.
     Společná práce na přípravě této knihy i roční putování napříč Českou republikou za květinami všech barev bylo pro nás, obě autorky, velmi zajímavé a poučné. Věříme proto, že se do poznávání a putování za rostlinami pustíte s naším atlasem i vy.
     K takovým objevným cestám přírodou vám přejeme, abyste si vždy nazuli dobré boty a aby vám na nich přálo dobré počasí. Vždyť putovat za rostlinami můžeme Českou republikou po celý rok. Naše "rostlinná říše" je nesmírně bohatá a pestrá a nabízí nám k poznání více jak 3,5 tisíce druhů. Je tedy z čeho vybírat.
....................................
     Naučně-populární průvodce vybranými druhy rostlin, které můžete najít v naší přírodě od časného jara až do pozdního podzimu.

Doporučená a zajímavá videa z originální produkce NET-TV Mozaika - přihlašte si odběr našeho You Tube kanálu :