Atlas anatomie člověka II

Miloš Grim, Ondřej Naňka, Ival Helekal, Nakladatelství Grada 2017


     Příprava tohoto atlasu trvala tři roky. Druhý díl dokumentuje anatomii hlavy a krku, orgánů hrudní dutiny, břicha a pánve a dále centrálního nervového systému a smyslových orgánů. Vzhledem ke komplexnosti stavby těchto krajin a orgánových systémů je druhý díl obsáhlejší než prvý. Anatomii jednotlivých systémů dokumentují tři typy vyobrazení. Především to jsou klasické anatomické ilustrace atlasového typu. Druhou část atlasu tvoří didaktické kresby ve formě přehledných schémat. Nabízejí základní informace o dané struktuře. Třetí typ dokumentace předkládá anatomické struktury v obrazech širokého spektra klinických zobrazovacích postupů (RTG, CT, OCT a endoskopie). Jejich zařazením se atlas obrací k potřebám klinické anatomie jako zdroji informací pro interpretaci nálezů získaných zobrazovacími postupy.

     V kapitole hlava a krk je nejdříve popsán skelet a svaly a pak systémově a topograficky jednotlivé orgány a jejich cévní a nervové zakončení. V hrudníku je popsáno srdce, velké cévy, orgány dýchacího systému, pleurální dutiny amediastinum, včetně projekce na povrch hrudníku. V dutině břišní jsou popsány orgány trávicího systému, ledviny, nadledvinky a uretery.  V pánvi jsou popsány mužské a ženské pohlavní orgány a pánevní část močového a trávicího systému, dále stavba pánevního dna a hráze a orgány na hrázi. Je uvedeno jejich cévní a nervové zásobení a jejich lymfatická drenáž. Vše je doplněno snímky z klinických vyšetřovacích a zobrazovacích metod.
      Atlas je určen medikům a lékařům, studentům přírodních věd i pracovníkům nelékařských oborů. Lze ho využít jako samostatnou publikaci i jako doplněk anatomických učebnic a průvodce pro klinickou potřebu anatomie. První díl atlasu obsahuje anatomii končetin a stěny trupu.

Nakladatelství  GRADA 2017