Andělé a víly

Sri Chinmoy, Nakladatelství Madal Bal 2017


      O andělech a vílách bylo napsáno mnohé. Tento výběr z rozhovorů, při nichž Sri Chinmoy odpovídal na otázky na toto téma, nabízí jedinečný pohled na spojení mezi světem andělů a světem víl a ukazuje rozdílné role, které tyto bytosti hrají ve vztahu k nám, lidem. Nedíváme se zde očima někoho, kdo dokázal do těchto úrovní na okamžik nahlédnout a je z nich v údivu. Sri Chinmoy hovoří jako osvícený duchovní Mistr, který dosáhl jednoty s univerzálním vědomím. To, co se mnohým může jevit jako tajemné a nehmatatelné, zažívá s pocitem důvěrné blízkosti. Jeho odpovědi nám objasňují roli andělů i víl, jako poslů spojujících Božské s lidským. Nevyššího s Jeho pozemskými dětmi. Nestrojeným jazykem a mnohdy úsměvně popisuje zvyky, role a chování těchto nebeských bytostí, které hrají v Kosmické hře nezaměnitelnou roli.

..................................

      Kolik andělů se Bohu vejde na hlavičku špendlíku? - To úplně záleží na Boží Vůli. Pokud anděly špendlík zjímá, Bůh jich na špendlík umístí bezpočet. Pokud ale o špendlík nemají zájem, neumístí na něj ani jednoho. Špendíkem je zde nebohá země. Jestliže se andělé zjímají o trpící a bezmocnou zemi, Bůh dozajista pošle bezpočet andělů, aby zemi pomohli a pozvedli její vědomí. Pokud se andělé o zemi nezajímají, dovolí jim, aby zůstali ve svém andělském světě.

Nakladatelsví Badal Bal 2017

www.knihy.madalbal.cz